Här finns vi
Kyrkans besöksadress är Midälvavägen 2. Expeditionen på Åkergränd 12 är öppen helgfri måndag - fredag kl. 9.00 - 11.00.

Söndagsmässa
09.30 Mässa
11.00
Högmässa

Vardagsmässor
18.00 Tisdag, Fredag
Rosenkransen
Vi ber ofta Rosenkransen på tisdagar kl. 17.30.
  Korsvägsandakt/ Eukaristisk tillbedjan
Vi har ofta Korsvägsandakt eller Eukaristisk tillbedjan före Mässan kl 18:00 på fredagar.