MISUK - MittSveriges Unga Katoliker

I vår församling finns det en lokalförening av SUK – Sveriges Unga Katoliker. Vår förening kallas numera MISUK. För tillfället har föreningen inte någon egen ungdomsverksamhet, men den organiserar barnen i undervisningen och våra konfirmander, så att de får del av SUK:s tidningar Sucketten (för de lägre åldrarna) och Sucken (för de litet äldre). Medlemskap i SUK medför också att man får inbjudan att delta i läger och andra aktiviteter som anordnas för olika åldrar av SUK på riksnivå eller av den regionala organisationen för Norrland, DUNK (De Unga Norrländska Katolikerna).

Vi hoppas kunna komma igång med träffar för konfirmerad ungdom snart igen och hoppas också kunna anordna egna läger i församlingen för konfirmerade ungdomar och/eller barn.

Är Du intresserad av att vara med i ungdomsgruppen? Vill Du hjälpa till att anordna läger för barn eller ungdomar? Har du tips eller idéer och är beredd att hjälpa till – hör av Dig till kyrkoherden Pater Livinus Torty!