Kalendarium

Månadens aktiviteter
Kommande aktiviteter


Månadens aktiviteter
(Med reservation för eventuella ändringar )
Aktiviteterna i Sundsvall om inte annat anges.  För säkrare information om vardagsmässor i Sundsvall, titta varje vecka på anslagstavlorna i och utanför kyrkan eller ring till församlingens expedition (060-617110).

 

 

 

Augusti 2017
(Klicka på bilden för att förstora den.)

 

 

September 2017
(Klicka på bilden för att förstora den.)

 


Kommande aktiviteter

Länk Se Församlingsbrev