Invigning av församlingens jubileumsår

1 oktober 2003 i gamla kapellet