Tidningsklipp 

 

Sundsvalls Tidning 8 april 1984

 

Katolsk Kyrkotidning nr 15 1990