Caritas Sankt Olof

Aktuellt
Om Caritas Sankt Olof Sundsvall
Stöd Caritas Sankt Olof
Kontakta Caritas Sankt OlofOm Caritas Sankt Olof Sundsvall

Caritas är den katolska kyrkans världsvida biståndsorganisation (Caritas Internationalis).

Caritas finns representerad i många länder och är ett av världens största biståndsnätverk, men unika möjligheter att bistå med utvecklingsstöd och katastrofhjälp. I detta arbete samarbetar Caritas alltid med lokala partners som bäst känner till vilka behov och resurser som finns.

Caritas verksamhet riktar sig till de mest behövande - oavsett religion, kön eller etniskt ursprung.

Caritas Sverige är en av 154 nationella Caritas organisationer.

Caritas S:t Olof i Sundsvall är en av dessa lokalgrupper. Caritas Sankt Olof bygger sin verksamhet på frivilligt och osjälviskt arbete.

Caritas S:t Olofs verksamhet är inriktad på att svara på de sociala behov som finns både inom och utanför församlingen och att stödja socialt projektarbete utomlands. Vi är ett tiotal personer som arbetar aktivt. Ibland får vi hjälp av andra församlingsbor och vi har ett värdefullt stöd i vår kyrkoherde. Vår målsättning är att hjälpa och stödja utsatta grupper i samhället här hemma. Vi har även hjälpverksamhet i andra länder: två fadderbarn och ett projekt för HIV/AIDS-drabbade barn i Tanzania.

Caritas S:t Olof arbetar på hemmaplan med:Till sidans början

  • stöd för asylsökande
  • samarbete med asylkommittén och Farr
  • stöd för männsikor i akuta nödsituationer
  • arrangerande av kulturkvällar
  • genomförande av basar, kyrkkaffe, sopplunch och Caritas fyndgruva

Våra projekt är hittills inriktade på hjälp till barn och ungdomar:

  • genom vårt stöd till ett musikprojekt för fattiga barn i Sao Paulo får barn och ungdomar möjlighet att upptäcka sina musikaliska talanger vilket kan stärka deras självförtroende och bidra till en positiv personlig utveckling
  • genom vårt stöd till två fadderbarn hoppas vi att vi kan bidra till att den kan växa upp i en trygg och omsogsfull miljö i SOS Barnbyarna

Våra inkomster får vi från kyrkkaffe, caritasluncher, basarer, marknader, medlemsavgifter och gåvor. Styrelsens medlemmar använder ofta egna medel för att driva Caritas Sankt Olofs verksamhet. Medlemmarna i styrelsen kommer, som hela församlingen, från olika länder med olika tänkesätt och olika erfarenheter av livet, men utgör en väl fungerande grupp där ingen kan allt men alla kan något.

Vårt projekt i Tanzania drivs av Sankt Josefsystrar, som lever långt ute på landsbygden under mycket primitiva förhållanden. Läs gärna rapporten på vår anslagstavla! Vi skulle gärna skänka mer till detta projekt. Vi kan garantera att varenda krona når fram. Varje år får våra församlingssystrar besök av sin generalpriorinna, som har sin arbetsplats i Rom. När hon besöker Sundsvall ger vi henne de insamlade medlen och sedan förmedlar hon dem till Syster Deepika, vår kontakt. Alla pengar går direkt till barnen då vi inte har några administrativa utgifter."Jag var hungrig och ni gav mig att äta,
jag var törstig och ni gav mig att dricka,
jag var hemlös och ni tog hand om mig,
jag var naken och ni gav mig kläder,
jag var sjuk och ni såg till mig,
jag satt i fängelse och ni besökte mig.

Sannerligen, vad ni har gjort för någon
av dessa minsta som är mina bröder,
det har ni gjort för mig. "

Matt. 25:35-36

Till sidans början

Du kan stödja Caritas S:t Olof genom att

  • Bli medlem i Caritas S:t Olof (vuxna 100 kr/år, ange namn, adress, postadress och telefon)
  • Skänka ett bidrag till Caritas S:t Olofs projekt
  • Baka inför och servera vid kyrkkaffet på söndagar.

Postgiro: 1330964-6


Kontakta oss

Om du vill ta kontakt med Caritas, ring ordförande sr Lila Bork, tel. 060 - 15 53 44.

Post till Caritas S:t Olof sänds till:

Caritas S:t Olof
Åkergränd 12
853 53  Sundsvall
caritas.stolof&gmail.com (byt & mot @)

Till sidans början