Församlingsbrev


Våren 2011

Fasta – varför det?

Många funderar vad fastan skall vara bra för. Fastan framstår som en tung plikt, något egentligen meningslöst som någon har bestämt att vi skall fullfölja. Men fastan är något helt annat; fastan handlar om att bejaka den spänning vi lever i som människor och som kristna, och den handlar om att fördjupa vår samhörighet med Kristus, varandra och alla människor.

Vi är döpta och i dopet har vi fått ta emot Jesus Kristus. Hans gudomliga uppståndelseliv finns där i oss, även om det ofta är fördolt, gömt. Under hela vårt liv kallas vi som döpta att bli det vi är i Kristus. Vi har en ständig kallelse till att vända om till Honom som gett oss sin nåd, sin kärlek, sitt liv, för att på så sätt lära känna Honom alltmer och bli mer och mer lika Honom.
En av bönerna i liturgin för fastetiden säger så här om fastan: En tid av nåd för att våra hjärtan skall förnyas i glädjefylld väntan på påskens heliga högtid. Du leder oss genom sakramenten fram mot det nådens överflöd som du berett åt dina barn, och du vill ge oss större iver att tjäna dig med bön och kärlek till vår nästa.

Eftersom påsken i den gamla kyrkan var det enda tillfället under året då dop förrättades, så lyfter fastetidens söndagar på ett särskilt sätt fram allt det som dopkandidaterna behöver påminnas om inför dopet och det som de döpta behöver påminnas om för att ta nya avgörande steg i Kristi efterföljelse och för att ge sig själv mer hängivet till Honom.

Den första fastesöndagen lyfter fram våra mänskliga villkor här på jorden genom att fokusera på frestelsen och kampen mot det onda. Jesus övervinner sina frestelser i öknen och han vill ge oss kraft att övervinna allt det som hotar det gudomliga livet i oss och andra. Kristen tro är inte en 'bekväm terapi' utan också konkret kamp mot allt som går emot livet.

Den andra fastesöndagen möter vi evangeliet om Jesus på förklaringsberget. Det förebådar uppståndelsen (Jesu och vår) och människans gudomliggörande. Detta är en inbjudan att vända sig från vardagens oväsende och sjunka in i Guds närvaro.

Den tredje söndagen ber Jesus den samariska kvinnan om ett glas vatten. Här avslöjas Guds kärlek till varje människa och vårt behov av det levande vattnet, den helige Ande som gör oss till "sanna tillbedjare". Detta vatten är det enda som kan släcka vår törst efter godhet, sanning och skönhet, och det enda som kan ge vårt hjärta ro.

Den fjärde söndagen med texten om den blindfödde mannen lyfter fram hur Jesus är världens ljus; han är den som vill förnya vår inre syn, så att vår tro kan mogna och fördjupas.

Den femte söndagen konfronteras vi med vårt livs yttersta mysterium: "Jag är uppståndelsen och livet…Tror du det?" Tron på uppståndelsen hjälper oss att se livets yttersta mening; vi är skapade för uppståndelse och liv och detta gäller hela den mänskliga historien och samhället.


Vår påskresa avslutas i de tre heliga dagarna (Triduum Sanctum), i synnerhet i påsknattens liturgi som är årets viktigaste gudstjänst. Vi får förnya våra doplöften, vi får på nytt bekänna att Jesus är vårt livs Herre och vi får besvara hans nåd genom att förnya vår vilja att följa honom helhjärtat.

Genom fastandet, allmosorna och bönen vill fastetiden hjälpa oss att leva Kristi kärlek på ett mer radikalt sätt. Det handlar om att besegra sin själviskhet för att leva i givande och kärlek, att öppna sig för den Andres behov, att se Herren i sin medmänniska, att låta kärleken till Gud också innebära konkret kärlek till medmänniskan.

Mot detta står frestelsen att samla och spara som underminerar Guds position som den förste i våra liv. Ägandets, rikedomens avguderi lurar oss att sätta något annat i stället för Gud, men hur kan vi förstå Guds faderliga omsorg om oss och hela världen, när vårt hjärta är fyllt av egoism och våra egna projekt som lurar oss att tro att vår framtid är tryggad?

Under fastetiden inbjuder Kyrkan oss inte bara att fasta och dela med oss, utan också att förnya vårt böneliv. Vi får lyssna till och leva Guds ord så att det leder oss till bön. En viktig sida hos bönen är att den ger oss ett nytt tidsbegrepp; utan evighetsperspektivet fortsätter livet bara tröstlöst framåt mot en horisont utan framtid.

Som sammanfattning kan vi säga att fastetidens korsmärkta resa vill hjälpa oss att dö med Honom, hjälpa oss till en äkta omvändelse, så att vårt liv blir inriktat på Honom, att vi blir fria från egoism och viljan att bestämma över andra, samt öppna oss för hans kärlek. Ett hjälpmedel här är att göra en "inventering av vårt liv", försona oss med Gud genom botens sakrament och med bestämda steg gå Honom till mötes.

Genom det personliga mötet med Frälsaren och genom fastande, allmosor och bön vill fastetiden hjälpa oss att återupptäcka vårt dop. Låt oss denna fastetid på nytt ta emot den gåva av nåd Gud har gett oss i dopet så att den gåvan får upplysa och leda alla våra handlingar. Vi är kallade att varje dag i våra liv omsätta det som dopets sakrament innebär genom att följa Kristus på ett mer generöst och äkta sätt. Under denna vår vandring mot denna Påsk och den eviga Påsken, låt oss anförtro oss åt Jungfru Maria, så att vi precis som hon får sjunka in i och låta oss genomträngas av Jesu död och uppståndelse, och så få evigt liv.

(Texten är i huvudsak en sammanfattning av påvens budskap inför fastan)
f.Conny Årlind
f.Daniel Adner


Mässor och gudstjänster i S:t Olofs kyrka i Sundsvall

Vardagsmässa eller kommuniongudstjänst 18.00 tis, ons, fre varje vecka. OBS! ingen mässa torsdagar.
Rosenkrans onsdagar 17.30 och tillbedjan fredagar 17.00.
Söndagar stilla mässa kl. 9.00 1a, 3e och 5e söndagen i månaden
11.00 varje söndag

Högtider och särskilda mässor under våren:
Sön 17/4 Palmsöndagen kl.11.00 Mässa; Tor 21/4 Skärtorsdag kl.19.30 Mässa. Fre 22/4 Långfredag kl.15.00 liturgi.; Lör 23/4 Påskafton kl.21.00 Mässa.
Sön 24/4 Påskdagen kl.11.00 Mässa; Lör 21/5 Pilgrimsvandring kl.12.00
Tor 2/6 Kristi himmelsfärdsdag kl.11.00 Mässa.
Sön 12/6 Pingstdagen kl.11.00 Mässa.; Lör 18/6 Konfirmation kl.11.00
Lör 25/6 Midsommardagen kl.11.00 Mässa Gästa, Njurunda.Mässor i utposterna:

BRÄCKEStallet
Se Mässtider

HÄRJEDALEN
Kontakta f Conny för mer information.

HÄRNÖSAND (Ängekyrkan):
Se Mässtider

KRAMFORS (Gudmundrå församlingsgård):
Se Mässtider

MELLANSEL (Folkhögskolans kapell):
Se Mässtider

SOLLEFTEÅ (Församlingshemmet):
Se Mässtider
Se Undervisning

ÅNGE (Ånge kyrka)
Kontakta fader Conny för mer information.

ÖRNSKÖLDSVIK (Stora kyrkan):
Se Mässtider
Se Undervisning

MARIA IMMACULATAS KAPELLFÖRSAMLING I ÖSTERSUND
Se Mässtider
Se Undervisning


Kommande aktiviteter

Rosenkransvandring
Lördagen den 21/5 ordnar vi i år igen en utflykt till Selångers kyrkoruin. Vi samåker till Bergsåker och vandrar sedan bedjande Rosenkransen sista biten till Selångers kyrkoruin där vi firar mässan. Efter mässan medhavd matsäck utomhus.

Pilgrimsresa till Sankt Olofsfesten i Trondheim
Preliminärt program: 27 juli Avresa. Hållandsgården nära Åre. En kort vandring längs pilgrimsleden, kanske Mässa i stavkyrkan. Övernattning. 28 juli Stiklestad. Besök på ett nutida kloster. Trondheim, där vi deltar i Olavsvakan. Övernattning: Nidaros Pilegrimsgård. 29 juli. Katolsk Mässa firas en gång om året i Nidarosdomen. Vi deltar, sedan kyrkkaffe. Fram emot eftermiddagen åker vi hemåt igen. Anmälan och frågor: elisabeth@pilgrimstid.nu 076-1330708

Församlingens årsstämma
Församlingens årsstämma hålls söndagen den 10 april efter 11.00-mässan.
Välkomna!

Barn-och ungdomsfond
Församlingens ekonomi– och pastoralråd har beslutat instifta en barn– och ungdomsfond för att stödja församlingens barn– och ungdomsverksamhet. Med lite mer pengar i kassan kan t.ex. resor ordnas lättare.
Det första målet blir att samla in pengar för resan till Världsungdomsdagen i Madrid 2011.
Här kan pengar sättas in:
Pg nr 105413-9 men det ska märkas med "Barn-och ungdomsfonden"

Fastereträtter
Fader Jaroslaw Daniluk OFMCap håller ett fasteföredrag på polska ons-dagen den 6 april klockan 19.00. Rosenkrans 17.30, mässa 18.00. Tillfälle till bikt.
Plats: S:t Olofs kyrka i Sundsvall.

Diakon Bartazar Sibana håller ett fasteföredrag på kirundi och franska fredagen den 8 april klockan 19.00. Korsvägsandakt 17.00. tillbedjan 17.30, mässa 18.00. Tillfälle till bikt.
Plats: S:t Olofs kyrka i SundsvallCaritas S:t Olof
Caritas Sankt Olof har nu regelbundna mottagningstider i Nacksta kyrka på onsdagar kl 14.00 till 18.00. Nedre ingången till kyrkan är öppen. Det är dels för att underlätta för besökare som vill komma till kyrkan och be, dels för att underlätta för dem som vill träffa representanter för Caritas. Om Du vill bli medlem (50 kr/år) eller skänka en gåva till Caritas S:t Olof, använd plusgironummer 133 09 64-6.


HJÄLP OSS SPARA PENGAR FÖR PORTO!!!
Om Du sänder Din e-postadress till kontoret, så sänder vi Dig församlingsbreven i fortsättningen med e-post. Du kan också varje vecka få vårt veckoprogram i din e-postlåda utan att behöva leta på vår hemsida. Skriv ”jag vill ha församlingsbrevet via e-post” eller ”jag vill ha församlingsbrevet och veckoprogrammet via e-post”.
Var vänlig skriv Ditt namn tydligt så att vi vet vem vi inte skall sända brev till, tack!
Om Du flyttar, glöm inte att meddela expeditionen om adress ändring och ny e-post adress, tack.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev advent 2010
Församlingsbrev höst 2010
Församlingsbrev sommar 2010
Församlingsbrev vår 2010
Församlingsbrev advent 2009
Församlingsbrev höst 2009
Församlingsbrev påsk 2009
Församlingsbrev advent 2008
Församlingsbrev höst 2008
Församlingsbrev vår 2008
Församlingsbrev advent 2007
Församlingsbrev höst 2007
Församlingsbrev sommar 2007
Församlingsbrev vår 2007
Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början