Församlingsbrev


Våren 2008

Äntligen, kära församlingsmedlemmar och vänner!!!

När skall vi flytta till Nacksta? Jag har fått frågan så många gånger och varit tvungen att ge så svävande svar. Nu känns det nästan overkligt att det bara är några dagar kvar.

Det är en mycket speciell kyrka vi har köpt och som vi nu får ta i bruk. Man brukar ibland tala om Kyrkan som ett skepp, men den här kyrkobyggnaden ser verkligen också ut som ett skepp! Arkitekten Peter Celsing är berömd i Sverige och utomlands. Han har också ritat t ex Kulturhuset vid Sergels torg och Filmhuset i Stockholm, och fler kyrkor än denna. Vår kyrka är klassad som kyrkligt byggnadsminne och därför måste alla förändringar göras efter samråd med Länsantikvarien.

Kyrkan stävar fram i den vågformade öppna gräsytan. Det är en kyrka att vara glad och stolt över. Kyrkan kallades tidigare Nacksta kyrka. Vi behåller namnet Nacksta, men vi vill ju också ha med vår församlings namn, så den kallas nu Nacksta S:t Olof.

Mycket har hänt sedan september då vi köpte kyrkan. Vi har bytt ut värmesystemet från direktverkande el till ett vattenburet system som drivs med fjärrvärme. Vi har gjort om i koret så att det passar för den katolska liturgin. Kyrksalen har underhållsmålats, liksom många andra ytor som återfått sin forna glans efter 40 års slitage.

Några saker återstår att göra. Vi behöver reparera och måla om taket. Vi behöver ta upp en ny dörr för nödutrymning av församlingssalen. Dessa saker kan vi börja med redan efter invigningen. Vi behöver måla om fasaden så att den blir enhetlig, och montera in en hiss i själva byggnaden eller i direkt anslutning till den. De projekten ligger längre fram i tiden.

Frågan om altartavlan som ju tilldragit sig mycket uppmärksamhet är ännu inte löst. Vi har fått avslag på de förslag vi kommit in med, så tavlan sitter kvar på sin plats till dess att vi når en lösning. Ingen vet idag hur det blir i framtiden med tavlan.

Vi har också fått ett nytt församlingskontor och på samma tomt, som nästan är granne med kyrkan, ligger också prästgården och en gäststuga. Adressen är Åkergränd 12, men det kommer att bli en ingång också från Midälvavägen, snett emot kyrkan.

Jag vill passa på att tacka alla i och utanför församlingen som tålmodigt har bett för detta projekt och kommit med idéer. Tack att också jag har fått känna mig buren av Era förböner när jag haft det tunga och spännande ansvaret att leda detta arbete.

Hälsningar från Er trötte men glade och tacksamme kyrkoherde

fader Conny Årlind

 

Program från april till slutet av sommaren:

I Sundsvall firas Mässan som vanligt på söndagar kl 9.00 och kl 11.00 fram till och med Pingstdagen (11/5). Tiden efter Pingst ända fram t o m första söndagen efter Marie Himmelsfärd (15/8) firas Mässan på söndagen endast kl 11.00.

Fr o m söndagen den 17/8 firas Mässan alltså åter kl 9.00 och 11.00 på söndagar fram till nästa Pingst.

Förutom vecka 25, 26, 27 och 28 firas Mässan på vardagar vanligen kl 18 (tisdag, onsdag och fredag) eller kl 12 (torsdag). Mässan firas många lördagar kl 18, men ibland utgår lördagens Mässa. (För Mässor på vardagar och lördagar se annonser, hemsidan, eller ring till kontoret för att vara på den säkra sidan!).

Kurs i katolsk tro (Sundsvall)
Kursen i katolsk tro för vuxna fortsätter. De följande träffarna är 29/4 och 13/5. Den äger rum efter Mässan (kl 18). Den 13/5 är vi i Nacksta S:t Olof! 

Tillbedjan och Rosenkransen (Sundsvall)
Tillbedjan sker numera varje fredag kl 17.00 och varje lördag kl 17.30 ber vi Rosenkransen tillsammans i kyrkan (även då det inte firas Mässa). 


HÄRNÖSAND:
Se Mässtider
Se Undervisning

KRAMFORS (Gudmundrå församlingsgård):
Se Mässtider

SOLLEFTEÅ (församlingshemmet):
Se Mässtider

ÅNGE (Ånge kyrka)
Se Mässtider

ÖRNSKÖLDSVIK (stora kyrkan):
Se Mässtider
Se Undervisning


Bikt
Det är viktigt att vi tar emot Kommunionen väl förberedda. Den som medvetet har begått en allvarlig synd skall bikta sig så snart som möjligt. Detta är alltid möjligt i anslutning till Mässorna eller enligt överenskommelse. Säg bara till prästen!

Caritas S:t Olof
Du kan stödja Caritas S:t Olofs verksamhet genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften per år är 50 kr, pg 133 09 64-6. Om du redan är medlem och är osäker på om du har betalt medlemsavgiften för i år, ring till oss så kollar vi upp det. Om du vill ta kontakt med Caritas, ring Gunilla Månsson, tel. 060-101619.

Församlingsdag
Årets församlingsdag har temat Vad är en människa värd? – ett etiskt dilemma. Vi får besök av bl a Benedicta Lindberg från Respekt. Dagen firas på Eriksdalsgården på norra delen av Alnön den 6/9 med början kl 9.30. Dagen innehåller föredrag, samtal, lek, musik, fika och lunch och avslutas med Mässan som firas kl 15.00.

Respekt är en katolsk rörelse, som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Respekt värnar om en livets kultur. Besök gärna deras hemsida <www.respektlivet.nu>


NACKSTA S:T OLOF – VÅR FÖRSAMLINGS NYA KYRKA

Hur hittar jag till Nacksta S:t Olof?
Tag buss 4 från Navet (Sundsvalls busstation) mot Nacksta. Bussresan tar cirka nio minuter. Det enklaste är att gå av vid Midälvaplan och sedan gå nedför Hårdvallsgatan. Då ser Du strax kyrkan till vänster. Om Du vill vara med på Mässan kl 9.00 på söndagar är det kanske bäst med bussen som går från Navet kl 8.43. För Dig som vill delta i Mässan kl 11.00 är det bäst att åka från Navet kl 10.13 om Du vill ha tid för stillhet och kanske bikt före Mässan, annars hinner Du även om Du tar bussen från Navet kl 10.43.

Om Du åker bil kör Du Bergsgatan / E 14 mot Östersund. Strax efter Sidsjöbäcken och Bilbolaget ser Du en skylt som pekar mot vänster. På skylten står det ”Nacksta kyrka”. (Om Du kommer från Östersundshållet ser Du strax efter den första korsningen med trafikljus och efter Coop Extra skylten med Nacksta kyrka.) Sväng upp där, så ser Du strax kyrkan! Sväng sedan in ovanför kyrkan på Midälvavägen och parkera i första hand på vår egen parkering vid kyrkan. Övrig parkering, se kartan !!!

Ingångar: Huvudingång vid Mässor och andra gudstjänster är alltid den stora blå dörren på söderväggen, men det finns även en ingång på nedre plan i väster. På nedre plan finns det toaletter och möjlighet att lämna kläderna (Lämna inga värdesaker!!!); det är också där vi har kyrkkaffe, undervisning och andra grupper. Här kommer också så småningom Caritas S:t Olof att ha sitt kontor.

Öppettider: Vi är ännu osäkra på hur mycket vi vågar ha kyrkan öppen. Den stora dörren på övre plan är förstås alltid öppen i god tid före gudstjänster och Mässor. Om det är någon verksamhet i kyrkan under veckorna som inte sker i själva kyrksalen, så är det den nedre ingången vi använder.

Av brandsäkerhetsskäl får kyrkans läktare endast användas av församlingsmusiker och kör. Var vänliga respektera detta!

Toaletter finns det tyvärr än så länge endast på nedre plan. Där finns det en stor handikappanpassad toalett med skötbord och två mindre toaletter.

Kontoret
Finns numera på Åkergränd 12 i bottenvåningen, nästan granne med Nacksta S:t Olof. Man kan gå in via Midälvavägen eller Åkergränd. Kontoret är öppet alla vardagar kl 9.00 – 11.00.

OBS! Två adresser: Nacksta S:t Olof (kyrkan) har adressen Midälvavägen 2, men församlingens postadress där kontoret ligger är Åkergränd 12, 853 53 Sundsvall!


(Bön ur invigningsritualet:)

Låt detta hus, som vi viger till din ära,
bli ett nådens och frälsningens hus
där ditt folk förenas till ett,
tillber dig i ande och sanning
och byggs upp i kärlek!

 


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev advent 2007
Församlingsbrev höst 2007
Församlingsbrev sommar 2007
Församlingsbrev vår 2007
Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början