Församlingsbrev


Våren 2007

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Med glädje och bävan har jag nu av biskop Anders tagit på mig uppdraget att vara kyrkoherde för S:t Olofs katolska församling i Sundsvall och hela Västernorrland. Det innebär också ett ansvar för vår kapellförsamling i Jämtland även om allt pastoralt arbete där utförs av f George som numera tituleras subsidiár .

Jag ser också med tacksamhet utnämningen som ett tecken på att jag får stanna här och fortsätta tjäna församlingen i Sveriges mitt.

Vi får börja året med några nyheter, nämligen nyvalda ledamöter till kyrko- och församlingsråden; vi får även gå vidare med vårt stora projekt som är långtifrån klart - detta med ny kyrka. Det är fortfarande några frågetecken som behöver rätas ut innan vi kan bestämma oss för ett köp av Nackstakyrkan, bl a om vi får göra de rätt blygsamma förändringar vi föreslår och om vi kan bygga ett hus till på samma tomt.

Mässor i utposterna
Caritas Sankt Olof

Söndagens Mässa firar vi varje söndag kl 9 och 11 fram till och med Pingstdagen (med undantag av Påskdagen, eftersom vi haft Påsknattsmässan sent kvällen före). Från 3/6 och fram till slutet av augusti firas Mässan endast kl 11 på söndagar. Mässan kl 9 fortsätter att firas som en stilla Mässa, dvs. utan sång. Vid den tidiga Mässan förekommer aldrig rökelse, vilket kan vara bra att veta för den som är allergisk.

Lördagens Mässa kl 18 firas i Sundsvall då prästen är hemma, i regel tre lördagar i månaden. Den firas som söndagens första Mässa. Se annonsering för att vara på den säkra sidan. Under veckorna firas Mässan vanligen tisdag, onsdag och fredag kl 18, och torsdag kl 12, men kolla gärna annonsering i förväg.

Rosenkransen ber vi regelbundet tillsammans kl 17.30 på lördagskvällar i kyrkan, även de lördagar då Mässan inte firas. När vi ber Rosenkransen, tar vi Maria i handen och mediterar över Jesu liv, samtidigt som vi ber för enskilda eller grupper av människor. Man kan be Rosenkransen hemma ensam, men det är också fint att be dessa böner tillsammans med andra.

Tillbedjan är en möjlighet att i tystnad och stillhet avrunda veckan inför Herrens ansikte. När vi har tillbedjan i kyrkan finns det alltid möjlighet att få låna en liten bönbok som heter ”En kvart inför Herren”. Där finns tankar och frågor som leder till bön. Man kan också bara i stillhet se på Herren och låta sig ses av Honom. Tillbedjan har vi för närvarande varannan fredag kväll före Mässan; se annonsering. (Under fastan har vi istället korsväg före Mässan varje fredag med början kl 18)

Kursen i katolsk tro fortsätter på tisdagar jämn vecka efter Mässan (6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 15/5 och 29/5, inställd 1/5!). Kursen utgår från den lilla katekesen och riktar sig till katoliker som vill fördjupa sin tro och andra intresserade.

Spanskspråkig grupp börjar igen när systrarna kommit tillbaka. Se annonsering.

Torsdagsträffen börjar samlas igen under våren. Se annonsering.

Undervisning sker i Härnösand och Örnsköldsvik i anslutning till Mässorna.
I Sundsvall sker undervisningen på söndagar kl 9.45 den första och tredje söndagen i månaden: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 6/5 samt 20/5 med avslutning. Samtidigt med barnens undervisning samlas föräldrar och andra i en vuxengrupp.

Konfirmationsgruppen i Sundsvall träffas fredagar ojämn vecka kl 16 utom under skolloven, alltså 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 27/4, 11/5 och 25/5. Konfirmanderna i Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå träffar prästen i anslutning till Mässor och undervisning på dessa platser. Obligatoriskt konfirmandläger 17-20/5! Mer information om lägret kommer senare.

Ungdomsgruppen samlas fredagar jämn vecka efter Mässan (kl 18.00).

Bikt på franska erbjuds i Sundsvall fredagen 16/2 i anslutning till kvällsmässan, och i Ånge i anslutning till Mässan den 17/2. F Livinus Torty MSP från Gävle gästar oss dessa dagar.

Reträtt hålls i Sundsvall med msgr Göran Degen 24-25/2. Reträtten börjar på lördagen kl 10. Anmälan till expeditionen via telefon eller mejl för lunch och eftermiddagsfika.

Lilla katekesen har inköpts till församlingen och finns att köpa på expeditionen. Den fina lilla utgåvan passar utmärkt som present. Pris 120:-

Registrering vädjar vi om. Flera av Er som får detta brev har inte ännu registrerat sig i Katolska kyrkans medlemsregister i Sverige. Blankett finns att beställa från expeditionen.

Den nya Cecilia väntar ännu på ett godkännande från Rom. I väntan på detta använder vi på utestationerna Svenska kyrkans psalmbok, eftersom våra gamla Cecilia är så trasiga att de inte tål transport.

De nya kyrko- och församlingsråden under perioden 2007-2010 ser ut så här
Kyrkorådet: Andrzej Helminiak (ord), Jaroslaw Jurzyk (ord), Samir Yousif (ord), Phan Trieu Long (ord), Peterson Lugero (ers) och Nguyen Long (ers).
Församlingsrådet: Grazyna Kuma (ord), Maria Andersson (ord), Claudia Hellborg (ord), Adolphe Ndayiragije (ord), Monica Forsslund (ers) och Susanna Nordlinder (ers).

Bikt eller försoningens sakrament kan alltid firas i anslutning till Mässan. Säg bara till prästen så avsätter han tid. Det är viktigt att vi tar emot Kommunionen väl förberedda. Den som medvetet har begått en allvarlig synd skall bikta sig så snart som möjligt. Om man begått en svår synd och inte hinner bikta sig före Mässan kan man ta emot kommunionen under förutsättning att man biktar sig direkt efter Mässan.

Insamling:
I samband med att f George efter fem år lämnar uppdraget som kyrkoherde är det många som vill tacka honom genom att samla in pengar han får använda som han vill. Kontakta Ewa Kirrander 060-536151, Stanislaw Kuma 060-41605 eller f Conny!

Stilla veckan och Påsk i Sundsvall : Under stilla veckan går vi korsvägen och firar Mässan må-on kl 18, på Skärtorsdagen firas Mässan kl 19.30. Långfredagens liturgi firas kl 15, Påsknattsmässan kl 21, Påskdagens Mässa i Sundsvall endast kl 11.

Korsvägen: går vi varje fredag under fastan i samband med Mässan kl 18.

Till sist en bön om humor av S:t Thomas More:

Ge mig en god matsmältning, Herre, och alltid något att smälta.

Ge mig kroppens hälsa, Herre, och viljan att bevara den väl.

Ge mig en helig själ, Herre, som inte är likgiltig för det som är gott
och rent, som inte blir förskräckt över synden,
utan erfar din förlåtelse och frid.

Ge mig ett hjärta som är främmande för vemod,
som inte känner till suck eller klagan.

Hjälp mig att inte bry mig alltför mycket om
detta uppblåsta något som kallar sig ”jag”.

Ge mig sinne för humor, Herre, och nåden att fatta ett skämt,
så att jag upplever någon lycka i livet och delar den med andra.

Gaudium Domini est fortitudo nostra / fröjd i Herren är vår styrka –
det är mitt valspråk från prästvigningen och jag hoppas att det skall få prägla min tjänst bland Er

Hälsningar fader Conny


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början