Församlingsbrev


Sommaren 2006

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

I år har väntan på värmen varit ovanligt seg, men vi har ännu hopp om att kunna få en fin sommar med välbehövlig vila och återhämtning av krafter. Alla behöver stanna upp ibland och tänka efter vad det är man håller på med och hur man egentligen mår.

Låt oss hoppas att sommaren kan bli just en sådan tid och att den tid vi får i sommar kan användas till att vila och söka näring på djupet. Om ni reser här hemma eller utomlands, glöm inte att planera in också sådan fritid som verkligen är fri tid!

Det är inte bara kroppen och hjärnan som behöver vila, utan också hjärtat! Var vilar hjärtat bättre än hos Gud? När du packar, glöm inte att ta med en liten andaktsbok med böner och tankar för dagen och, när du far efter vägarna, unna dig gärna ett längre eller kortare uppehåll i någon kyrka eller på något kloster…

Den som stannar hemma har förstås också möjligheter till fördjupning och vila. Man kan be även när man vandrar i skogen, ligger på badstranden eller påtar i trädgården! Regniga dagar kan man kura ihop sig inomhus med en god bok. Låt nu inte dessa ord bli en börda för dig, eller ytterligare en plikt som skall hinnas med under den korta sommaren, utan se det som en inbjudan från ditt livs Herre!

Ny kyrka?

Det är många som frågar vad som händer på kyrkfronten. Det är omöjligt att i längden vara kvar i nuvarande byggnader. Vi får inte bygga ut så mycket som vi vill och behöver, och det är inte värt att lägga ner pengar på en reparation som ändå inte ger oss större lokaler eller löser parkeringsfrågan.

Församlingsmötet har beslutat att vi i första hand skall undersöka alternativet att köpa Nackstakyrkan. För att vi skall kunna ta över den krävs att vi gör vissa förändringar inne i kyrkan. Just nu håller vi på att förbereda en ansökan till Länsantikvarien, eftersom vi måste få tillstånd därifrån. Om vi inte får ändra det som behöver ändras, kan Nackstakyrkan inte användas som katolsk kyrka och vi kan då inte överta den.

I så fall sätter vi på allvar igång med vårt andra alternativ, KFUM-huset i centrum. Det är ett fint hus men kräver mycket ombyggnad och kanske grundstabilisering. Läget är centralt, men parkering saknas.

Be att vi skall få hjälp att hitta den bästa lösningen på denna fråga!!!

Sommarens program
Församlingsdag
Val tillkyrkoråd och församlingsråd
Undervisning
Höstens program
Caritas Sankt Olof

Till sist ber jag att få önska Er alla en välsignad och varm sommar där vi får återhämta krafterna och vila!

Hälsningar fader Conny Årlind


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början