Församlingsbrev


Sommaren 2005

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Det Eukaristiska Året som Påven Johannes Paulus II har utlyst och som sträcker sig från oktober 2004 till oktober 2005 närmar sig sitt slut. Under hela sin tid som påve har Johannes Paulus II betonat Eukaristin som det mest centrala för kyrkans liv och verksamhet.

Biskop Anders säger att Eukaristiska Året är påvens, Johannes Paulus II, andliga arv.

Enligt II Vatikankonciliet är Eukaristin hela det kristna livets källa och höjdpunkt. ”Eukaristin är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv, ty i Eukaristin förenar Kristus sin kyrka och alla sina lemmar med det lov- och tackoffer som bars fram en gång för alla på korset åt Fadern. Genom detta offer sprider han frälsningens nådegåvor över sin kropp, som är kyrkan.” Katolska kyrkans katekes nr.1407

Låt oss som kristna uppleva och erfara Jesus kärlek till oss i Eukaristin där han gav oss sig själv som en måltid. Jesus gav oss sig själv för att han älskade oss. ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.” Joh. 6:51. Eukaristin är ett bevis på Jesus kärlek till oss. I brödets och vinets gestalter är det Jesus själv som är närvarande. När vi deltar i den heliga mässan och tar emot nattvarden är det Honom som vi tar emot. Vi bör ge Honom den ära och det pris Han är värd.” Att besöka det allraheligaste Sakramentet är ett bevis på tacksamhet, ett tecken på kärlek och en plikt som består av tillbedjan av Kristus vår Herre.” sade påven Paulus VI.

Biskop Anders skriver ”Det viktigaste under ett sådant år är att vi alla förnyar vår kärlek till Kristus i Eukaristin. Vi är inbjudna att ta emot honom där så ofta vi kan. Tänk om fler skulle ge sig tid att delta i vardagsmässan och den Eukaristiska tillbedjan.”

f. George Koorumullumpurayida


Församlingsdagen

Årets Församlingsdag äger rum lördagen den 24 september. Klaus Dietz, jesuitpräst från Stockholm kommer att vara resursperson denna dag. Temat är Eukaristin. När vi firar Eukaristiskt år passar det bra att höra om de mångfaldiga aspekterna på nattvarden. På församlingsdagen tillbringar vi en dag tillsammans. Låt denna dag hjälpa oss att uppleva och stärka gemenskapens anda inom församlingen. Mer informationen om församlingsdagen kommer att finnas på församlingens anslagstavla i Sundsvall och här på hemsidan.


Torsdagsträff

En idé som ursprungligen gällde en verksamhet för de äldre i församlingen har idag utvecklats till en träff för de daglediga. Vid ett möte med några intresserade den 16 juni bestämdes att inte bara församlingens pensionärer, men alla är välkomna att delta i en aktivitet som har fått arbetsnamnet Torsdagsträffen . Det blir ett tillfälle att träffas för att prata, äta lunch och dricka kaffe, och i all enkelhet vara tillsammans. Församlingen tillhandahåller lokalen. Deltagarna kan själva utforma innehållet i sammankomsterna. Träffarna blir varannan vecka och hittills har man fastställt följande datum: 21/7 , 4/8 , 18/8 , 1/9 och 15/9. Träffen börjar kl.12.00 och slutar c:a kl 15.00.

Till sidans början


Friluftsgudstjänster

Ullånger
Familjen Näslund i Härnösand inbjuder församlingen till en friluftsgudstjänst vid deras stuga i närheten av Ullånger söndagen den 24 juli kl.16.00. Efter gudstjänsten äter man middag tillsammans i form av knytkalas. Ni är varmt välkomna. Hur kommer man dit? I Ullånger svänger man till höger, mot Nordingrå, efter ca. två kilometer svänger man till vänster och följer en skylt som visar mot Salsåker, efter några meter börjar grusväg, vid första avtaget till vänster är man framme, det är inte mer än 50 meter på grusvägen. Det står en skylt " Storbacken ", och det finns två vita blomkrukor vid ingången till stugan. Ni som vill deltaga i denna frilufts gudstjänst får meddela Myriam Estrella Näslund på telefon nummer 070-67 55 221.
Ulvön
Den 6 augusti firas en friluftsgudstjänst på Ulvön hos familjen Hilberer, något som är en tradition sedan flera år tillbaka. Vi firar då mässa mitt på dagen och sedan äter vi lunch i form av knytkalas. För mer detaljer ring till Lisbeth Hilberer på telefon nummer 0660- 224092. Meddela henne gärna om ni kommer att deltaga i gudstjänsten. Detta räknas som den första mässan i Örnsköldsvik till hösten efter sommaruppehållet.

Mässor i utposterna

Härnösand: 24/7 (Ullånger), 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 kl 16.00

Örnsköldsvik: 6/8 (Obs! Ulvön), 10/9, 8/10, 12/11 kl 15.00, 26/12 kl 16.00

Östersund: 20/8, 17/9, 15/10, 19/11 kl 15.00, 25/12 kl 17.00

Kramfors: 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, kl 16.00. 26/12 kl 11.00


Undervisning för barn och vuxna

Välkomna till höstterminens undervisning!!! Jag vill uppmuntra er föräldrar att skicka era barn regelbundet till trosundervisning. Det är också ett tillfälle för dem att träffa andra katolska barn och ungdomar i församlingen. Vi vuxna har ett stort ansvar för att uppfostra barnen i trons väg.

Sundsvall:
Undervisning för barn och ungdomar äger rum vanligtvis första lördagen i månaden på eftermiddagen kl.13.30 och avslutas med familjemässa vid kl.15.30, och tredje söndagen i månaden då vi börjar kl. 9.45 och avslutar med högmässa kl.11.00. Vart tredje söndagen i månaden hålls också vuxen katekes före mässan. Tider för undervisning för barn och ungdomar hittar ni på anslagstavlan i Sundsvall.

Härnösand (Ängekyrkan):
Undervisning äger rum i Härnösand en gång i månaden före mässan. Till hösten håller vi följande dagar och tider 04/09, 02/10, 06/11,04/12 kl 14.00.

Örnsköldsvik(Örnsköldsvikskyrkan):
Undervisning i Örnsköldsvik äger rum andra lördagen i månaden förre mässan på följande tider: 10/09, 08/10, 12/11 kl. 13.30

Östersund (Odensala kyrka):
Undervisning för barn i Östersund äger rum tredje lördagen i månaden före mässan: den 20/08, 17/09, 15/10, 19/11 kl. 14.00

Världsungdomsdag
Åtta av våra ungdomar kommer att åka till Köln i augusti för att delta i världsungdomsdagarna. Temat för Världs Ungdoms Dagen är ”Vi har kommit för att tillbedja honom”. Ett passande tema under Eukaristiska året. Biskop Anders och undertecknad kommer att vara med på resan med ungdomar. Låt oss tänka på de ungdomar i våra böner att de ska få uppleva gemenskap och fördjupa sin tro i Jesus Kristus.

Sundsvalls Unga Katoliker
Höst terminens aktiviteter för Sundsvalls Unga Katoliker kommer att finnas på kyrkans anslagstavla och här på församlingens hemsida.

Till sidans början


Besök av Biskop Anders

Biskop Anders besökte församlingen två gånger under vårterminen. Vid första besöket ledde han en reträtt i Östersund (Odensala kyrka), lördagen den 16/4 och firade mässa i Kramfors 17/4 och i det andra besöket meddelade han Konfirmationens sakrament till våra ungdomar.


Ikonmålning

En kurs i ikonmålning ägde rum i Sundsvall fr.o.m. den 5 t.o.m. den 8 maj. Broder Olof Åsblom, OMI, ledde kursen.


Konfirmation

Sex ungdomar i församlingen tog emot konfirmationens sakrament den 14 maj på Pingstafton. Sakramentet förrättades av biskop Anders Arborelius.

Till sidans början


Första kommunionen

Under det Eukaristiska året mottog elva barn i församlingen första kommunionen den 5 juni i Sundsvall.


Caritas S:t Olof

Caritas S:t Olof serverar lunch tredje söndagen i månaden efter högmässan i Sundsvall: 21/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12.

Kulturafton: Caritas S:t Olof anordnar en kulturafton den 21/10. Mer information skall finnas på anslagstavlan i kyrkan.

Julbasar: Julbasar blir i år den 20/11.

Du kan stödja Caritas S:t Olofs verksamhet genom ditt medlemskap.

(Medlemsavgift per år: 50 kr, PG 13309 64-6). Om du vill ta kontakt med Caritas S:t Olof: Barbara Barth-Bohlin, tel.060-12 31 42, Syster Lila Bork, tel. 060-15 53 44.


OBS: Ni som vill ha församlingsbrevet via e-post meddelar det till församlingens expedition.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början