Församlingsbrev


Sommaren 2003

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar: döp dem i Faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er… .. .. .. ...” Matt 28:18 I Bibeln läser vi många gånger om den Treenigheten både i gamla testamentet och i nya testamentet. Heliga treenigheten är det fundamentala mysteriet av kristen tro. Treenige gudens namn måste omgärda en kristens liv. En människa börjar sitt kristna liv, (dopet) i treenige gudens namn.

Vi åkallar den Treenige guden många gånger under den heliga mässan. Vi början mässan i den treenige gudens namn och avslutar med treeniges välsignelse. I trosbekännelsen då bekänner vi vår tro på den treenige guden. ”Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader……. Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son…..Och på den Helige Ande, …som utgår av Fadern och Sonen.” Kyrkans alla officiella böner börjas i den treenige gudens namn. Treenigheten är svår för oss att förstå och svår att förklara om man inte har tro. Tron är Guds gåva.

Sankt Augustinus, den store kyrkolärare, vandrade en gång på stranden och funderade på treenigheten och försökte att få en riktig förklaring om Treenighetens mysterium. Då såg han en liten pojke på stranden som försökte att tömma havets vatten med en musselskal i små hål på stranden. Sankt Augustinus frågade den pojken ”Vad gör du?” Svaret kom på en gång ”Jag försöker att tömma havets vatten i det här hålet.” Augustinus sade till pojken att det är omöjligt att göra det, då stod pojken upp och stirrade på Augustinus och svarade ”Det som du försöker att göra nu är svårare än detta.” Sedan försvann pojken, då förstod Augustinus att det var en ängel som kom från gud.

Trevlig sommar!!!!!!!

f. George KoorumullumpurayidamTill sidans början

 

Första kommunionen mottogs
Två barn i Ånge tog emot första kommunionen den 22 april.

Konfirmation
Biskop Anders Arborelius meddelade konfirmationens sakrament till 19 ungdomar i Sundsvall den 18 maj.

Pilgrimsvandring
Lördagen den 24 maj gjorde församlingen en pilgrimsvandring till Sankt Olofs källa som ligger i Tuna. Vandringen började vid kyrkoruinen som ligger i Selånger. Sedan firade vi mässa vid källan i Tuna.

Ikonmålning
En kurs i ikonmålning ägde rum i katolska kyrkan i Sundsvall från den 29 maj till den 1 juni. Broder Olof Åsblom OMI ledde kursen. Vi kommer att ha en till kurs i augusti, då börjar vi den 14 augusti och slutar den 17 augusti. Ni som är intresserade kan anmäla er till församlingens kontor eller till Elisabeth Andersson på Sensus, 070-344 27 89. Begränsat antal platser.

Församlingsdagen
Lördagen den 6 september
Även i år ska vi börja höstens verksamhet med vår traditionella församlingsdag , som går ut på att alla i församlingen, stora och små, tillbringar en dag tillsammans på Eriksdalsgården på Alnö.
Tanken är att vi alla genom att få vara tillsammans i samtal, lek och bön får uppleva och stärka gemenskapens anda.
Vi samlas kl. 9.30 på Eriksdalsgården och avslutar med mässa kl. 15.30. Lunch är planerad i form av knytkalas.
Vi hoppas att medlemmar på utposterna även i år tar tillfället att vara med. Närmare program och vägbeskrivning kommer att finnas på anslagstavlan i kyrkan. Du kan även ringa till expeditionen om du har fler frågor.

Mässa på Ulvön
Familjen Hilberer bjuder församlingen till Ulvön den 9 augusti för en friluftsmässa. Ni som är intresserade att delta i detta evenemang, var god och ta kontakt med familjen Hilberer på Ulvön på tel. nr 0660- 224092 eller till församlingens expedition.

Stiftets Ungdomsdag
Biskop Anders bjuder alla katolska ungdomar till Stockholm för årets Stiftsungdomsdag den 30 augusti. Jag vill uppmana er ungdomar att ta det som en chans att träffa andra katolska ungdomar och att fördjupa er tro. Jag vill be er föräldrar att uppmuntra era barn för denna händelse.

Rosenkransbön i oktober
Påven Johannes Paulus II utropade ett rosenkransår som gäller från oktober 2002 till och med oktober 2003. Vi kommer att be rosenkransen under oktobermånaden på torsdagarna efter mässan. Låt oss be tillsammans.

OBS: Ni som vill ha församlingsbrevet via e-post meddela det
till församlingens expedition.


Till sidans början