Församlingsbrev

Påsk 2013

Kära bröder och systrar!

För tre månader sedan firade vi Jesu födelse. Nu kommer påsken. Påsken är den äldsta och den viktigaste av alla kristna högtider. Under de heliga tre påskdagarna kommer vi att fira Herrens lidande, död och uppståndelse. Kristi uppståndelse är vår tros hörnsten. Om Kristus inte hade uppstått är var tro meningslös och tom. Varje gång vi firar mässa, firar vi Jesu lidande, död och uppståndelse och det är därför den heliga mässan är för oss katoliker den viktigaste av alla böner.

Herrens uppståndelse har flera betydelser för oss i vår relation med Gud och i vårt dagliga liv. Herren genom sin uppståndelse vann evigt liv för oss och genom dopet har vi uppstått med Kristus. Vi tror därför att vi ska få del i det eviga livet när vi lämnar denna värld. Vi är uppståndelsens folk och vi lever av uppståndelsens kraft. Herrens seger över döden har gett oss hopp. Vi är aldrig utan hopp vad som än händer i våra liv.

Under påskhögtiden kommer vi att fira mässa i Sundsvall, Härnösand, Bräcke, Örnsköldsvik och Östersund. Det blir dock ingen mässa i Sollefteå under påskhögtiden. Vår bibelmeditation och gruppreflektion om tron har inletts och har redan ägt rum i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå. Det har varit mycket inspirerande och givande för alla deltagare och många har begärt att vi ska ha den regelbundet. Det glädjer mig att många i församlingen har visat intresse i trosfördjupning och utbyte av troserfarenheter. Vi kommer säkert att fortsätta med vår bibelmeditation och gruppreflektion.

För närvarande finns det ingen bosatt präst i Maria Immaculatas kapellförsamling i Östersund. Det har lett till en minskning av antalet pastorala aktiviteter i kapellförsamlingen. Vi hoppas att en permanent lösning snart ska hittas. Den 1 april (annandag påsk) kommer biskop Anders Arborelius OCD att fira mässa i Östersund och att träffa församlingsmedlemmar i Jämtland.

Jag vill passa på att meddela att vårt församlingsbrev nu ska komma ut tre gånger per år (höst, jul och påsk). Det finns en elektronisk version av församlingsbrevet som bland annat innehåller bilder om det som hänt i församlingen. Om du sänder din e-postadress till kontoret, så sänder vi dig församlingsbrev med e-post. På det sättet hjälper du församlingen att spara pengar för porto.

Glad påsk önskar er systrarna (Lila, Beatriz, Zelia), fader Barthazar och jag.

p. Livinus Torty MSP


Hänt i församlingen

Årlig basarÅRLIG BASAR
Söndagen den 25 november 2012 efter mässan hade Caritas St Olof sin årliga basar i St Olofs katolska kyrka, Sundsvall. I den trevliga atmosfären kunde besökarna, i fin gemenskap, köpa hembakat bröd, kakor, äta lunch med afrikanska samosas (piroger), sallad, kaffe med kaka, till underhållning av pianomusik. I loppisavdelningen kunde många fina fynd göras bland nyttoföremål till hemmet, prydnadssaker, kläder, böcker, CD, lotteri med fina vinster, med mera. Caritas St Olof vill här framföra sitt varma TACK! till alla som på något sätt hjälpt till att anordna denna basar. Behållningen kommer väl till användning i det karitativa arbetet bland våra medmänniskor i nöd. (Text: Kerstin Ratz)

 

 


JulspelBARNENS JULSPEL
Den 16 december 2012 ordnades ett julspel av barn som går i trosundervisning i St Olofs församling, Sundsvall. Ett 20-tal barn deltog i olika roller i en pjäs som gestaltades när Ängeln Gabriel sänd från Gud till Maria och några herdar talar med varandra om profetiorna att frälsaren blivit född i Betlehem. När Jesus föddes i ett stall kom några österländska stjärntydare. Många bidrog med olika uppdrag bl. a. en bakgrund i kyrkan som gestaltade ett stall, musik, kläder för barn samt kostymer för de barn som gestaltade blommor och stjärnor. CARITAS serverade våfflor samt glass till barnen som en gåva för insatserna. Alla barn samt kateketerna blev glada över pjäsen som var mycket uppskattad av publiken. (Text: Romelia Sjödin)

 

 

 BiskopsbesokBISKOPENS BESÖK
Biskop Anders Arborelius var i St Olofs församling, Sundsvall på ett kort besök den 15 februari 2013. Biskopen ledde församlingen i korsvägsandakt och sedan var han huvudcelebrant vid kvällsmässan. Under mässan togs det nya missalet och den nya psalmboken (Cecilia) i bruk i församlingen. Efter mässan höll biskopen fasteföredrag. Alla de närvarande var mycket glada och lyssnade uppmärksamt. Monika Forslund tackade biskopen, på uppdrag av församlingen, för sina fina och inspirerande ord. Dagen slutade med fototillfälle med biskopen. (Text: Sr Zelia Camatti)

 

 


 


HissHANDIKAPPANPASSAD HISS

Staffan Livehed stiftets nya ekonomichef besökte S:t Olofs församling i början av oktober för att få inblick i församlingens olika projekt och rapportera till biskopsämbetet i Stockholm. I november fick vi även besök av Charles Câmara som ansvarar för bistånd i Caritas Sverige. Under besöket träffade han medlemmar i Caritas S:t Olof och sedan berättade han för församlingsmedlemmar om Caritas Sveriges arbete och uppmanade alla att engagera sig aktivt i Caritas verksamhet.

 

 

 

 

 


Kommande aktiviteter

BISKOPENS PASTORALA BESÖK I ÖSTERSUND
Biskop Anders Arborelius OCD, ska utföra pastoralbesök i Östersund på annandag påsk den 1 april 2013. Mässan börjar kl. 18.00 i Metodiskyrkan, Östersund

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
S:t Olof församlings årsmöte kommer att hållas den 21 april 2013 i Sundsvall. Mötet börjar efter mässan. Alla är välkomna

KONFIRMATION
Konfirmation ska äga rum i S:t Olofs församling Sundsvall den 9 maj 2013 kl. 16.15. Huvudcelebrant: Biskop Anders Arborelius, OCD


Kalendarium

Påsk - juni 2013

Sundsvall

Påskhögtid
28 mars (Skärtorsdag)
kl. 19.30 – Mässa med fottvagning
29 mars (Långfredag)
kl. 9.00 – Korsvandring stora torget
kl. 15.00 – Långfredagens liturgi
30 mars (Påskafton)

kl. 21.00 – Mässa
31 mars (Påskdagen)

kl. 11.00 – Mässa
1 april (Annandag påsk)

kl. 10.00 – Mässa

Högmässa
Söndagar - kl. 11
Stilla mässa (kl. 9)

14 april, 28 april, 12 maj, 26 maj (ingen stilla mässa i juni och juli)
Vardagsmässa
Tisdagar och fredagar - kl. 18
Rosenkrans
Tisdagar - kl. 17.30
Eukaristisk tillbedjan
Fredagar - kl. 17
Trosundervisning (kl. 9.45)
17 mars, 7 april, 21 april, 5 maj, 19 maj, 2 juniÖstersund

Påskhögtid
(Metodistkyrkan, Magistratsgränd 3)
28 mars (Skärtorsdag)
kl. 19.00 - Mässa
29 mars(Långfredag)
kl.15.00 - Gudstjänst
30 mars (Påskafton)
kl. 21.00 – Mässa
1 april (Annandag påsk)
kl.18 - Mässa (Huvudcelebrant: Biskop Anders Arborelius, OCD)

Mässa (kl.18.00)
(Marielundskyrkan, Odensalagatan 54)

14 april, 28 april, 12 maj, 26 maj, 23 juni

Trosundervisning (kl. 17.00)
(Maria Immaculatas Kapell, Brunflovägen 66)

14 april, 28 april, 12 maj, 26 maj


Härnösand

Mässa (kl.16.00)
(Brunnskyrkan, Brunnshusgatan 5)

31 mars (påskdagen), 14 april, 12 maj, 9 juni

Trosundervisning (kl.15.00)
14 april, 12 maj, 9 juni


Sollefteå

Mässa (kl.16)
(Församlingshemmet, Kyrkvägen 18)

7 april, 5 maj, 2 juni


Örnsköldsvik

Mässa (kl.15.00)
(Örnsköldsviks kyrka, Storgatan 29)

1 april (annandag påsk), 13 april, 11 maj, 8 juni

Trosundervisning (kl.13.30)
13 april, 11 maj, 8 juniSollefteå Mässa (kl.16)
(Församlingshemmet, Kyrkvägen 18)

7 april, 5 maj, 2 juni
Bräcke Mässa (kl. 13.00)
(Hos Familjen Guiral)

31 mars (Påskdagen: Obs tiden kl.11.00),
14 april, 12 maj (kl.13.00)

 


Mässor i utposterna:

BRÄCKE
Se Mässtider

HÄRJEDALEN
Under denna period firas ingen Mässa i Härjedalen.

HÄRNÖSAND (Domkyrkan):
Se Mässtider

KRAMFORS (Gudmundrå församlingsgård):
Se Mässtider

MELLANSEL (Folkhögskolans kapell):
Se Mässtider

SOLLEFTEÅ (Församlingshemmet):
Se Mässtider
Se Undervisning

ÖRNSKÖLDSVIK (Örnsköldsviks kyrka):
Se Mässtider
Se Undervisning

MARIA IMMACULATAS KAPELLFÖRSAMLING I ÖSTERSUND
Se Mässtider
Se Undervisning
Katolsk magasin

Katolskt magasin är en tidning för katoliker och alla andra intresserade av Katolska kyrkans tro och liv. Katolskt magasin kommer ut med 12 nummer per år. Helårsprenumeration: Sverige 340 kr, Europa 450 kr, övriga länder 500 kr. Halvårsprenumeration inom Sverige: 200 kr. Som prenumerant på Katolskt magasin får du köpa böcker från bokförlaget Veritas till kraftigt rabatterade priser.

Kontakt: Katolskt Magasin,
Box 2038,
750 02 Uppsala.
Tel: 018-13 61 40.

Hemsida: Bild: Högerpil www.katolsktmagasin.seCaritas S:t Olof

Caritas St Olof behöver din hjälp—Caritas St Olof hjälper - Du kan vara med och hjälpa till:

  • Genom att bli medlem. Medlemskap kostar 100.- per år. Betala till pg: 13 30 964-6 eller kontant till någon av oss i Caritas St Olof. Vi ses varje söndag vid kyrkkaffet.
  • Genom att delta i Caritas aktiviteter, i lotteri, umgås med andra vid kyrkkaffet på söndagar.
  • Baka inför och servera vid kyrkkaffet på söndagar.

Kontakta oss: telefon 060-15 53 44 (St Josefsystrarna) eller skicka e-post: caritas.stolof&gmail.com (byt & mot @).

Vi tackar dig på förhand.


Respekt - Katolsk rörelse för livet
Nobelpris till stamcellsforskare; debattartiklar om "rätten" till en "värdig död"; ifrågasättande av könsselektiva aborter i Sverige; nya, alternativa befruktningstekniker. Ett litet axplock av händelser denna höst, som visar att medicinsk-etiska frågor är ständigt aktuella. Utvecklingen av medicinska möjligheter går i rasande fart, och det är lätt att gå vilse i snårskogen av facktermer.

I stället för att ducka när det blir svårt, hjälp till att stå upp för övertygelsen om människans okränkbarhet! Följ med i debatterna, få länkar till veckans relevanta artiklar, tv- och radioprogram, läs de viktigaste nyheterna som berör medicinsk etisk lätt och översiktligt presenterade, se mer om viktiga evenemang, och få nya insikter och kunskap på köpet.

Prenumerera på Respekts nyhetsbrev på Bild: Högerpil www.respektlivet.nu eller skriv till Respekt, Box 2150, 103 14 Stockholm.


Församlingens byggnadsfonder

Sundsvall
Pg 105413-9 (Det ska märkas med ”Byggnadsfonden”)

Östersund
Maria Immaculata kapellförsamling i Jämtlands län.
Bankgiro 801-5265


Påvens böneintentioner

MARS 2013
Allmänt: Att respekten för naturen växer. Den är Guds verk som anförtrotts åt oss för att vi skall ta ansvar för den.
Missionen: Att biskopar, präster och diakoner oförtröttligt predikar evangeliet till världens ände.

APRIL 2013

Allmänt: Att de kristnas gemensamma böner blir en källa till liv för alla troende.
Missionen: Att kyrkorna i missionsländerna får bli tecken och medel för hopp och uppståndelse.

MAJ 2013

Allmänt: Att de som har ansvar för rättvisan i samhället alltid handlar med integritet och klokhet.
Missionen: Att seminarierna, speciellt de som finns i missionsländerna, utbildar herdar enligt Kristi Hjärta, så att de blir helt hängivna sin uppgift att förkunna evangeliet.

JUNI 2013

Allmänt: Att det mellan folken råder en anda av dialog, lyhördhet och respekt.
Missionen: Att kristna församlingar framgångrikt kan förnya evangelisationen där sekulariseringen blivit som störst.

JULI 2013

Allmänt: Att världsungdomsdagen i Brasilien uppmuntrar alla unga kristna att bli evangeliets lärjungar och missionärer.
Missionen: Att dörrarna öppnas för evangeliets budbärare i hela Asien.


HJÄLP OSS SPARA PENGAR FÖR PORTO!!!
Om Du sänder Din e-postadress till kontoret, så sänder vi Dig församlingsbreven i fortsättningen med e-post.
Om Du flyttar, glöm inte att meddela expeditionen om adressändring och ny e-postadress, tack!


Tidigare församlingsbrev


Församlingsbrev advent 2012
Församlingsbrev höst 2012
Församlingsbrev sommar 2012
Församlingsbrev vår 2012
Församlingsbrev nyår 2012
Församlingsbrev advent 2011
Församlingsbrev höst 2011
Församlingsbrev sommar 2011
Församlingsbrev vår 2011
Församlingsbrev advent 2010
Församlingsbrev höst 2010
Församlingsbrev sommar 2010
Församlingsbrev vår 2010
Församlingsbrev advent 2009
Församlingsbrev höst 2009
Församlingsbrev påsk 2009
Församlingsbrev advent 2008
Församlingsbrev höst 2008
Församlingsbrev vår 2008
Församlingsbrev advent 2007
Församlingsbrev höst 2007
Församlingsbrev sommar 2007
Församlingsbrev vår 2007
Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början