Församlingsbrev


Påsk 2005

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Snart är det påsk. Under stilla veckan ihågkommer vi Herrens lidande, korsfästelse, död och uppståndelse. Herren Jesus har lidit för att vi skall bli frälsta. Han tog korset på sig och dog, för att vi skall ha liv. Jesus har utstått hån och lidande av kärlek till oss. Han bar inte bara det tunga korset, men också våra synder. När han fick höra anklagelserna försvarade han sig inte.

När vi nu närmar oss den stora glädjen, påsk, låt oss be till Gud att ge oss kraft till att resa oss med vårt kors och fortsätta att gå vidare tillsammans med Jesus. Korsfästelse och död är inte slutet på Jesus. Han är uppstånden och lever i oss, med oss och bland oss. Herren har lovat oss att Han inte skall lämna oss ensamma. ”Jag är med er till tidens slut” (Mt. 28:20). Genom sakramenten är Han närvarande mitt ibland oss. Påven Johannes Paulus II har utlyst ett Eukaristiskt År, som sträcker sig mellan oktober 2004 till oktober 2005. Under året skall man försöka att fördjupa sig i frågan om Eukaristin och vår tro i uppståndne Herren.

Med tacksamhet till alla medarbetare, församlingsmedlemmar och vänner inför denna stora påsk vill jag önska er alla en välsignad påsk!!!!!!!

f. George Koorumullumpurayidam”Årsmöte”

Enligt den nya församlingsordningen som gäller fr.o.m. den 1 februari 2005 samlas vi numera till församlingsmöte istället för årsmöte. Till årets församlingsmöte kallas den 24 april i församlingslokalen efter högmässan. Skriftliga motioner till årsmötet ska lämnas senast den 16 april till kyrkoherden.


Besök av Biskop Anders: 16-17 april

Biskop Anders kommer på besök till församlingen. Vistelsen är avsedd för besök hos församlingens utposter. Programmet ser ut enligt följande:

Reträtt i Östersund (Odensala kyrka), lördag den 16/4, kl. 12.00-17.00.
Mässan firas kl. 16.00.

Kramfors: Söndagen den 17/4, kl.11.00 predikar biskop Anders i Gudmundrå kyrka och sedan håller han föredrag: ”Varför Jesus?” i Gudmundrå församlingsgård kl. 13.00, som följs katolsk mässa kl.16.00. Till sidans början


Ekumenisk korsvägsvandring i Sundsvall

På långfredag den 25/3 är alla välkomna till en ekumenisk korsvägsvandring genom stan. Samling på stora torget i Sundsvall kl. 9.00. där vandringen även avslutas ca kl.10.15.


Härnösand

Ekumenisk korsvägsvandringen äger rum i Härnösand på långfredag den 25/3. Den börjar kl.13.30 vid Tingshuset och avslutas ca. kl.15.00 i Domkyrkan.


Ungdomsverksamhet

Församlingens ungdomar träffas på fredagar, 2 gånger i månaden . Vårens återstående träffar: 18/3, 08/4, 22/4, 06/5. Mötet börjar med ungdomsmässa, kl.18.00. Ungdomar serverar lunch fjärde söndagen i månaden.

Världsungdomsdag: Påven Johannes Paulus II inbjuder världens ungdomar till världsungdomsdagen (VUD) i augusti i Köln, Tyskland. VUD är en möjlighet för världens unga katoliker att möta varandra i bön, samtal och olika andra aktiviteter. Den ger ungdomar möjlighet att uppleva den världsvida katolska kyrkan och ett tillfälle att närma sig Gud i kyrkans stora gemenskap. Sveriges Unga Katoliker (SUK) anordnar en resa för ungdomar från Sverige till dessa dagar. VUD riktar sig till ungdomar 16-30 år. Fader George kommer att följa med. Inklusive resan kommer man att vara borta från den 10 till den 22 augusti. För närmare information kontakta gärna församlings expeditionen eller besök vår hemsida
http://www.suk.se/webb/vud/

Läger på Lögdögården: 27 –29/5. Lägret är tänkt som en förberedelsekurs för ungdomar från Norrlands dekanat som planerar att delta i världsungdomsdagen.

Kulturafton och brödförsäljning: Ungdomar bjuder in till en kulturafton, fredagen den 20 maj. Mer information via annonseringar senare på våren. Brödförsäljning anordnas söndagen den 10/4 och 8/5 efter högmässan. Intäkterna tillfaller ungdomars insamling för deltagandet i världsungdomsdagen. Till sidans början


Konfirmation

På pingstafton, den 14/5 kommer biskop Anders att förrätta konfirmationens sakrament. De återstående undervisningsträffarna för konfirmanderna: 8/4, 29/4, 6/5 och 13/5.

Konfirmandläger i Gävle: Som en del av konfirmandundervisning anordnas ett läger för församlingens konfirmander i Gävle 18-20/3.


Undervisning

Sundsvall
Undervisning för barn i Sundsvall äger rum första lördagen i månaden på eftermiddagen kl.13.30 och avslutas med familjemässa kl.15.30, samt tredje söndagen i månaden då börjar vi kl. 9.45 och avslutar med mässa kl.11.00. Vårens återstående möten: Palmsöndag den 20/3, sön 17 /4, Obs! sön 01/5 ( istället för lördag den 7 /5) och söndag den 22 /5.

Härnösand (Ängekyrkan):
Undervisning första söndagen i månaden kl.15.00, 03/04, 01/05,

Östersund (Odensala kyrka):
Undervisning äger rum tredje lördagen i månaden före mässan kl.14.00.

Örnsköldsvik
Undervisning för barn tredje onsdagen i månaden: 16/3, 20/4, 18/5

Första Kommunion
Det är 11 barn som förbereder sig för Första Kommunionen. Denna kommer att firas den 5 juni. Vårens återstående förberedelseläger: lör. 19/3, lör. 23/4 och lör. 28/5.

Sommarläger
Vi har bokat in oss för vårt årliga sommarläger på Lögdö Herrgård, måndag den 20 juni – torsdag den 23 juni. Ålder: 8 – 14 år. För mer information och intresseanmälan hör av dig till: Barbara Barth-Bohlin eller Syster Lila.


Bön för äktenskap och familj

Sedan en tid tillbaka introducerades ”ständig bön för äktenskap och familj” i församlingen, en rörelse som har sitt ursprung i Irland och England och som har etablerat sig i vårt stift. Tanken är just en oavbruten bön vilket uppnås genoam att församlingar i stiftet har blivit tilldelade en dag i månaden. S:T Olofs församling ansvarar för bönen den 24:e varje månad. Är du intresserad, då ring gärna till Susanna Södermark 0650-23853 eller Syster Lila, 060- 15 53 44. Till sidans början


Caritas S:t Olof

Caritas S:t Olof fortsätter med traditionen att servera lunch tredje söndagen i månaden efter högmässan i Sundsvall: sön 20/3, sön 17/4, sön 22 /5. Årsmöte : Du är hjärtligt välkommen att närvara vid Caritas S:t Olofs årsmöte, söndagen den 1 maj efter högmässan i församlingssalen.

Motioner ska lämnas senast den 10 april till Syster Lila.

Du kan stödja Caritas S:T Olofs verksamhet genom ditt medlemskap.

( Medlemsavgift per år: 50 kr, PG 13309 64-6 )Om du redan är medlem och osäker på om du har betalt medlemsavgiften för i år, ring till oss så kollar vi upp det. Om du vill ta kontakt med oss: Barbara Barth-Bohlin, tel.060-12 31 42 Syster Lila Bork, tel. 060 – 15 53 44 .


Ikonmålning

En kurs i ikonmålning äger rum i katolska kyrkan i Sundsvall från den 5 till den 8 maj. Broder Olof Åsblom, OMI, leder kursen. Ni som är intresserade av att måla ikoner kan anmäla er till församlingens exp. eller till Elisabeth Andersson på Sensus på tel. 070-344 27 89.


Program för Stilla Veckan och Påsk

Se även Kalendarium

Söndag 20/3 kl 11.00 Palmsöndagens liturgi
Måndag 21/3 kl 18.00 Mässa
Tisdag 22/3 kl 18.00 Mässa
Onsdag 23/3 kl 18.00 Mässa
Torsdag 24/3 kl 19.00 Skärtorsdagens kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard och fottvagning. Efter mässan sakramental tillbedjan.
Fredag 25/3 kl 09.00 Ekumenisk korsvägsvandring i Sundsvall kl.13.30 Ekumenisk korsvägsvandring i Härnösand kl 15.00 Långfredagsliturgi till åminnelse av Herrens lidande och död.
Lördag 26/3 kl 21.00 Påskvakans högtidliga firande med vigning av påskelden, följt av nattens Påskmässa.
Söndag 27/3 kl 11.00 Påskdagens mässa i Sundsvall kl. 17.00 Mässa i Östersund
Måndag 28/4 kl. 11.00 Annandag påsk: mässa i Kramfors kl. 16.00 Mässa i Örnsköldsvik Till sidans början


Mässor i utposterna

Se även Mässtider

Ängekyrkan Härnösand: 3/4, 1/5, kl 16.00
Örnsköldsviks Kyrka: 28/3, 10/4, 8/5,12/6 kl 16.00
Odensala kyrka Östersund: 27/3, kl 17.00, 16/ 4 kl. 16.00 se annonsering Reträtt i Östersund, 21/5 och 11/6, kl 15.00.
Gudmundrå församlingsgård Kramfors: 28/3 (Annand. påsk) kl 11.00 , 17/4,15/5 kl 16.00


OBS: Ni som vill ha församlingsbrevet via e-post meddelar det till församlingens expedition.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev höst 2004

Församlingsbrev påsk 2004

Församlingsbrev advent 2003

Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början