Församlingsbrev


Påsk 2004

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Än en gång närmar vi oss påsk. Vad betyder påsk för oss ? Vi har vår kristna tro pga. påsk. Vi har vår tro därför att Jesus uppstod från de döda. Det är den tro som vi bekänner varje gång när vi ber trosbekännelse, då bekänner vi Jesu uppståndelse från de döda efter tre dagar och hans himmelsfärd. Det är kristna trons centrum. Aposteln Paulus säger att vi har vår tro därför att Jesus uppstod från de döda. Och han säger i fortsättningen, att om Jesus inte hade uppstått då skulle vår tro inte ha någon mening och inte heller vår förkunnelse. Nu har Jesus uppstått från de döda för att ge oss frälsning och mening i våra liv. Ja, vi har också uppstått med Kristus i dopets sakrament. Paulus uppmanar oss i brevet till Kolosserna ”Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.” Kol 3:1. Där säger Paulus att vi skall sträva efter det himmelska, inte det jordiska. För detta behöver vi hjälp från vår himmelske fader. Kollektbönen i Påskdagens mässa skulle passa bra att be tillsammans: Allsmäktige Gud, du som har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens portar, sänd oss din helige ande och låt oss stå upp till det nya livet.

Med tacksamhet till alla medarbetare, församlingsmedlemmar och vänner inför denna stora påsk vill jag önska er alla en Glad påsk!!!!!!!

f. George KoorumullumpurayidamTill sidans början


Årsmöte

Härmed kallas till församlingens årsmöte den 25 april efter högmässa i församlingslokalerna. Skriftliga motioner till årsmötet ska lämnas senast den 17 april till kyrkoherden eller till församlingsexpeditionen.

Ikonmålning

En kurs i ikonmålning äger rum i katolska kyrkan i Sundsvall från den 20 till den 23 maj. Broder Olof Åsblom, OMI, leder kursen. Ni som är intresserade av att måla ikoner kan anmäla er till församlingens exp. eller till Elisabeth Andersson på Sensus på tel. 070-344 27 89. Begränsat antal platser

Församlingsjubileum

Vår församling firar 50-årsjubileum. Det var den 1 oktober 1954, som den dåvarande kyrkoherden Henrik Grauel flyttade in till Nybrogatan 37 i Sundsvall. Detta blev den officiella början på Norrländska Katolska Församlingen Sankt Olof i Sundsvall. Hur firar vi 50-årsjubileum?

Jubileumsåret: oktober 2003 – oktober 2004

Oktober 2003 Jubileumsåret inleddes 1/10 med en högtidlig mässa i församlingssalen (gamla kapellet).

April 2004 Församlingsafton 23/4 under rubriken “Minnenas Afton” kl 19.00 - 21.00. Samkväm med mat, musik och kåserier. Bildcollage med fotografier från olika händelser i församlingens 50-åriga liv visas. Alla som vill vara med under ”Minnenas afton” skall anmäla sig antingen till församlingens expedition eller på den lista, som sitter på anslagstavlan, detta för att underlätta planeringen inför matlagningen.

Maj 2004 Pilgrimsresa till Sankt Olofs grav i Trondheim. Avresa från Sundsvall 21/5; hemkomst 23/5. Besök i Nidarosdomen och i Trondheims katolska domkyrka. Intresseanmälan till detta önskas för att kunna ordna en effektiv och intressant resa till församlingens expedition eller på anmälningslistan på anslagstavlan i kyrkans lokaler

September 2004 Församlingsreträtt med biskop William Kenney.

Oktober 2004 Jubileumsgudstjänst, som avrundar jubileumsåret, 3/10. Högmässa med biskop Anders Arborelius som huvudcelebrant.Undervisning

Sundsvall

Undervisning i Sundsvall äger rum första lördagen i månaden på eftermiddagen kl.13.30 och avslutas med familjemässa kl.15.30, samt tredje söndagen i månaden. Då börjar vi kl. 9.45 och avslutar med högmässa kl.11.00.
Vårens återstående möten: lördagen den 8 maj, kl. 13.30-15.30, därefter familjemässa och dop av barn, som ingår i undervisnings-gruppen. söndag den 23 maj, kl. 9.45 – 11.00, därefter högmässa
Barnen förbereder en fasteaktion som består av: Hembesök hos våra äldre församlingsmedlemmar – lördag den 3 april. Påskförsäljning vars intäkter ska stödja ett fadderbarn – söndag den 4 april .

Härnösand (Ängekyrkan):
Undervisning första söndagen i månaden kl.14.00, 04/04, 02/05,

Östersund (Odensala kyrka):
Undervisning för barn och konfirmander kl.14.00 , tredje lördagen i månaden före mässan.

Första Kommunion
Det är 9 barn som förbereder sig för Första Kommunionen. Denna kommer att firas den 6 juni.

Sommarläger
Nu är det klart: Vi har bokat in oss för vårt årliga sommarläger på LÖGDÖ Herrgård, måndagen den 14 juni – onsdagen den 16 juni. Ålder: 8 – 13 år. För mer information och intresseanmälan hör av Dig till: Barbara Barth-Bohlin eller Syster Lila .


Caritas S:t Olof

Caritas S:t Olof fortsätter med traditionen att bjuda in till Lunch tredje söndagen i månaden efter högmässan i Sundsvall: sön 18/4, sön 23/5
Årsmöte : Du är hjärtligt välkommen att närvara vid Caritas S:t Olofs årsmöte, söndagen den 18 april efter högmässan i Församlingssalen. Motioner ska lämnas senast den 4 april till Syster Lila.
Bönesamling första onsdagen i månaden samlas vi till en gemensam bönestund efter mässan. Känner du för att dela gemenskapen i bön med oss så är du hjärtligt välkommen. ( 07/04, 05/05, 02/06 )
Du kan stödja Caritas S:T Olofs verksamhet genom ditt medlemskap. ( Medlemsavgift per år: 50 kr, PG 13309 64-6 )Om du redan är medlem och osäker på om du har betalt medlemsavgiften för i år, ring till oss så kollar vi upp det.
Om du vill ta kontakt med oss: Barbara Barth-Bohlin, tel.060-12 31 42, Syster Lila Bork, tel. 060 – 15 53 44


Mässor i utposterna

Ängekyrkan Härnösand: 04/04(Palmsöndagen), 02/05, kl 15.00

Örnsköldsviks Kyrka: 12/04 (Annandag Påsk), 09/05 kl 16.00

Odensala kyrka Östersund: 11/04 (Påskdagen) kl 17.00, 15/05, kl 15.00,

Gudmundrå församlingsgård

Kramfors: 12/05(Annand.Påsk) kl 11.00 , 16/05, kl 16.00


Program för Stilla Veckan och Påsk

Söndag 4/04 kl 11.00 Palmsöndagens liturgi
Måndag 5/04 kl 19.00 Mässa på polska och tillfälle till bikt.
Tisdag 6/04 kl 18.00 Mässa
Onsdag 7/04 kl 18.00 Mässa
Torsdag 8/04 kl 19.00 Skärtorsdagen s kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard, fottvagning. Efter mässan sakramental tillbedjan.
Fredag 9/04 kl 09.00 Ekumenisk korsvägsvandring i Sundsvall, kl 15.00 Långfredagsliturgi till åminnelse av Herrens lidande och död.
Lördag 10/04 kl 21.00 Påskvakan s högtidliga firande med vigning av påskelden, följt av nattens Påskmässa.
Söndag 11/04 kl 11.00 Påskdagen s mässa i Sundsvall, kl. 17.00 Mässa i Östersund
Måndag 1/04 kl. 11.00 Annandag påsk: mässa i Kramfors, kl. 16.00 Mässa i Örnsköldsvik


OBS: Ni som vill ha församlingsbrevet via e-post meddela det till församlingens expedition.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev advent 2003

Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början