Församlingsbrev

Hösten 2012

Kära församlingsmedlemmar!

Jag heter Pater Livinus Torty MSP er nye kyrkoherde sedan den 1 augusti. Jag tillhör Sankt Paulimissionärerna (The Missionaries of St Paul). Orden grundades 1977 av Kardinal Ekandem i samband med den nigerianska biskopskonferensen för att skicka nigerianska katolska missionärer till andra länder i världen för att förkunna evangeliet. Jag prästvigdes år 2001 i Abuja, Nigeria och kom till Sverige som missionär 2006. Innan jag kom till Sverige tjänstgjorde jag som kaplan i en församling i norra Nigeria i ett år och var sedan missionär i Tchad från 2002 till slutet av 2005, där jag var bland annat lärare i engelska i gymnasieskolan.

Jag har jag ansvarat för själavården bland afrikaner i Stockholms katolska stift sedan 2006. Som missionär i Sverige är S:t Olofs församling inte en okänd mark för mig . Tidigare har jag firat söndagsmässa ett par gånger i Sundsvall och har även firat mässor på franska i Ånge och sedan regelbundet i Härnösand. Under dessa år har jag träffat flera församlingsmedlemmar i S:t Olofs församling.

Sedan jag flyttade till Sundsvall från Gävle i början av augusti har jag märkte med stor glädje att många är engagerade i församlingen på olika sätt. Jag är stolt över er alla. Det är mitt önskemål att var och en i församlingen ska delta aktivt i kyrkans liv och att vi alla ska växa ständigt i tron och kärleken. Fader Barthazar Sibana och jag, ska göra vårt bästa att tjäna er i Kristi efterföljd.

Jag tackar hjärtligt Biskop Anders Arborelius OCD och Sankt Paulimissionärerna i Sverige som har anförtrott mig detta viktiga och stora uppdrag som kyrkoherde i S:t Olofs församling . Ett stort tack till Msgr. Göran Degen och Fader Conny Årlind. Slutligen tackar jag Fader Barthazar, församlingsrådet och alla församlingsmedlemmar. Tack för det varma välkomnandet och Gud välsigne er alla.


Händer i församlingen

Ny kyrkoherde
Installationsmässan av Pater Livinus Torty MSP som kyrkoherde i S:t Olofs församling ägde rum söndagen den 12 augusti. Installationen förrättades av stiftets generalvikarie Pater Pascal Réne Lung OP. Närvarande var församlings kaplan Fader Barthazar Sibana och Pater Damian Eze MSP, kyrkoherden i S:t Pauli församling, Gävle.

Tillstånd till ny altartavla
S:t Olofs katolska församling har fått tillstånd av Länsstyrelsen till uppförande av ny altartavla i kyrkan. Församlingen har i november 2011 ansökt om att få sätta upp en ny altartavla. Den nya tavlan ska placeras framför den gamla som bevaras på plats.

Besök från Rom
Mellan 1-10 september fick församlingen besök av två Sankt Josefsystrar från Rom, Sr Zeda Maria Tomazim och Sr Philomena Pazhuruparambil som är medlemmar i Sankt Josefsystrarnas generalråd. De besökte Örnsköldsvik och Härnösand och fick vittna om Sankt Josefsystrarnas pastorala verksamhet i församlingen.

Konvertitreträtt i Marielund
Katolska Pedagogiska Nämnden ordnar i samarbete med studieförbundet Bilda en reträtt för konvertiter under biskop Anders Arborelius ledning. Både de som nyligen har konverterat och de som ser fram emot sin konversion är välkomna till reträtten. Reträtten kommer att äga rum mellan den 9-11 november i stiftsgården, Marielund. Kostnad för deltagande är 1160 kr.
(Upplysning och anmälan: kpn@katolskakyrkan.se; Tfn 08-50 557 660).

Bikttillfälle
Det finns tillfälle till bikt före mässan varje söndag i Sundsvall, och vid varje mässtillfälle på andra ställen. Vill du bikta dig vid övriga tider ta gärna kontakt med prästen.

Ny i församlingen?
Är du ny i kyrkan? Då hälsas du välkommen. Ta kontakt med prästen och andra församlingsmedlemmar. Det är viktigt att du är registrerad. Kolla med expeditionen.

Församlingsblad via e-post
Om du sänder din e-postadress till expeditionen, så sänder vi dig församlingsblad med e-post.


Påvens böneintentioner

September
Allmänt: Att de politiska ledarna alltid är ärliga och handlar med integritet och kärlek till sanningen.

Missionen: Att de kristna församlingarna är redo att sända ut missionärer - präster och lekmän - samt att de ökar sitt konkreta stöd till de fattigaste kyrkorna.

Oktober
Allmänt: Att den s.k. nya evangelisationen utvecklas och gör framsteg i de länder där man lever enligt en äldre, mer traditionsbunden kristendom.

Missionen: Att firandet av världsmissionsdagen blir ett tillfälle till förnyat engagemang för evangelisationen.

November
Allmänt: Att biskopar, präster och alla Evangeliets tjänare med mod vittnar om sin trohet till den korsfäste och uppståndne Kristus.

Missionen: Att Kyrkan, under sin pilgrimsvandring på jorden, låter sitt ljus lysa för alla länder.


Församlingens byggnadsfonder

Sundsvall
Pg 105413-9 (Det ska märkas med ”Byggnadsfonden”)

Östersund
Maria Immaculata kapellförsamling i Jämtlands län.
Bankgiro 801-5265


Kalendarium

Information angående mässa i andra utestationer meddelas senare.

September – November 2012

Sundsvall

Trosundervisning (kl. 9.45): 2 sep, 16 sep, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec, 16 dec

Högmässa (kl. 11): Söndagar

Stillamässa (kl. 9): 9 sep, 23 sep, 30 sep, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov

Vardagsmässa (kl. 18): Tisdagar och fredagar

Rosenkrans (kl. 17.30): Tisdagar

Eukaristisk tillbedjan (kl. 17): Fredagar

Östersund

Mässa (kl. 17): 16 sep (Marielundskyrka), 30 sep (Metodistkyrka)

Mässa (kl. 18) Obs tiden: 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov (Marielundskyrka)

Information angående trosundervisning meddelas senare.

Härnösand

Trosundervisning (kl. 15): 9 sep, 14 okt, 18 nov (Ängekyrka)

Mässa (kl. 16): 9 sep, 14 okt, 18 nov (Ängekyrka)

Örnsköldsvik

Trosundervisning (kl. 13.30): 8 sep (Örnsköldsvikskyrka), 13 okt (Sörlidens Församlingsgård), 10 nov (Örnsköldsvikskyrka)

Mässa (kl. 15): 8 sep (Örnsköldsvikskyrka), 13 okt (Sörlidens Församlingsgård)
10 nov (Örnsköldsvikskyrka)

Sollefteå

Trosundervisning (kl. 15): 2 sep, 7 okt, 4 nov (Församlingshemmet)

Mässa (kl. 16): 2 sep, 07 okt, 4 nov (Församlingshemmet)

 


Mässor i utposterna:

BRÄCKE
Se Mässtider

HÄRJEDALEN
Under denna period firas ingen Mässa i Härjedalen.

HÄRNÖSAND (Domkyrkan):
Se Mässtider

KRAMFORS (Gudmundrå församlingsgård):
Se Mässtider

MELLANSEL (Folkhögskolans kapell):
Se Mässtider

SOLLEFTEÅ (Församlingshemmet):
Se Mässtider
Se Undervisning

ÖRNSKÖLDSVIK (Örnsköldsviks kyrka):
Se Mässtider
Se Undervisning

MARIA IMMACULATAS KAPELLFÖRSAMLING I ÖSTERSUND
Se Mässtider
Se UndervisningCaritas S:t Olof
Caritas St Olof behöver din hjälp—Caritas St Olof hjälper - Du kan vara med och hjälpa till:

  • Genom att bli medlem. Medlemskap kostar 100.- per år. Betala till pg: 13 30 964-6 eller kontant till någon av oss i Caritas St Olof. Vi ses varje söndag vid kyrkkaffet.
  • Genom att delta i Caritas aktiviteter, i lotteri, umgås med andra vid kyrkkaffet på söndagar.
  • Baka inför och servera vid kyrkkaffet på söndagar.

Kontakta oss: telefon 060-15 53 44 (St Josefsystrarna) eller skicka e-post: caritas.stolof&gmail.com (byt & mot @).

Vi tackar dig på förhand.


HJÄLP OSS SPARA PENGAR FÖR PORTO!!!
Om Du sänder Din e-postadress till kontoret, så sänder vi Dig församlingsbreven i fortsättningen med e-post.
Om Du flyttar, glöm inte att meddela expeditionen om adressändring och ny e-postadress, tack!

Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev sommar 2012
Församlingsbrev vår 2012
Församlingsbrev nyår 2012
Församlingsbrev advent 2011
Församlingsbrev höst 2011
Församlingsbrev sommar 2011
Församlingsbrev vår 2011
Församlingsbrev advent 2010
Församlingsbrev höst 2010
Församlingsbrev sommar 2010
Församlingsbrev vår 2010
Församlingsbrev advent 2009
Församlingsbrev höst 2009
Församlingsbrev påsk 2009
Församlingsbrev advent 2008
Församlingsbrev höst 2008
Församlingsbrev vår 2008
Församlingsbrev advent 2007
Församlingsbrev höst 2007
Församlingsbrev sommar 2007
Församlingsbrev vår 2007
Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början