Församlingsbrev


Hösten 2009

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Den 24/6-2009 sade Påven Benedikt XVI till en audiens med ca 20,000 deltagare så här. ”I fredags firade vi Jesu Heliga Hjärtas fest, en dag som av traditionen ägnas åt bön för prästerskapet. Med den började ”Prästernas år” med åminnelsen av Kyrkoherden av Ars, den Helige John Maria Vianney, skyddshelgon för församlingsprästerna. Paulusåret slutar nu och det pågående ”Prästernas år” bjuder oss att betrakta hur aposteln Paulus och den ödmjuke kyrkoherden av Ars båda identifierade sig själva totalt med sina prästämbeten och strävade efter att leva i kontinuerlig gemenskap med Kristus.

Må detta år för prästerna hjälpa alla präster att växa mot den andliga fullkomlighet som är väsentlig för effektiviteten i deras ämbete och göra de troende i stånd att mer och mer uppskatta den stora nådens gåva som prästerskapet utgör, för prästerna själva, för kyrkan och för vår värld. Tillsammans med Kristus i de heliga ordnarnas sakrament är prästen kallad att vara en ”alter Christus” en ställföreträdande Kristus. Hans personliga union med Herren måste sålunda ena varje aspekt av hans liv och verksamhet. Låt oss under detta prästernas år anförtro alla präster åt Maria, Kyrkans moder, och bedja om att de ska växa i trohet i deras mission som levande tecken på Kristi närvaro och oändliga barmhärtighet.”

Låt oss lyssna till den helige fadern Benedikt XVI och be för prästskapet särskilt under detta år.

I vår församling har vi några ändringar. Fader Daniel Adner kommer att vara t.f. Kyrkoherde i församlingen från och med den 15/8, Fader Conny kommer att tjänstgöra i Jämtlands län från och med första oktober och undertecknade kommer att lämna församling och snart även Sverige och återvänder till missionen i Indien. Jag vill tacka för mig för alla dessa år som jag har tillbringat i församling både i Västernorrland och Jämtland. Många fina minnen tar jag med mig när jag lämnar Sverige efter nio år och av dem åtta år i Sundsvalls församling.

 

f. George KoorumullumpurayidamMat, dryck och sömn är nödvändiga för kroppens hälsa.
Kärlek och gemenskapen är nödvändiga för den psykiska hälsan.
Stillhet och bön är nödvändiga för den andliga hälsan
Men kropp, själ och ande påverkar varandra inbördes.”

Oremus , Svensk Katolsk bönbokProgram under hösten:

Församlingsdag 2009
I år firas församlingsdag lördagen den 5/9  i Nacksta Sankt Olof. Dagens huvudtalare blir Fader Daniel Adner om församlingsliv. Monika Forsslund kommer att berätta om sin resa till Indien. Själva dagen börjar kl 09.30 och avslutas 16.30. Detaljerna får ni läsa om på hemsidan eller på anslagstavlan.

Undervisning
I Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik sker undervisning i anslutning till Mässorna (se under ”på andra orter under hösten”).
I Sundsvall sker undervisningen normalt på söndagar kl 11.00 den första och tredje söndagen i månaden.

Konfirmationsundervisning och de övriga detaljerna får ni så snart som möjligt.

Grupper på spanska, franska och portugisiska
Systrarna leder grupper i Sundsvall på spanska respektive franska, en grupp i Härnösand på portugisiska och en grupp i Ånge på franska. För tider och detaljerna kontakta systrarna på 060-155344.

Tillbedjan
Stilla tillbedjan inför Sakramentet sker de flesta fredagar med början kl 17.00 och fram till en stund före Mässan. Avslutas oftast med Sakramental välsignelse. 

Rosenkransen
På onsdagar kl. 17.30 ber vi rosenkransen på dessa onsdagar då vi firar mässa.

Nackstakyrkans öppetider
På onsdagar mellan kl. 13.00 till 18.00 är kyrkan öppen för besök och samtal utöver de vanliga gudstjänsttiderna.

Bikt
Det är viktigt att vi tar emot Kommunionen väl förberedda. Den som medvetet har begått en allvarlig synd skall bikta sig så snart som möjligt. Om Du inte hade möjlighet till att bikta dig är det önskvärt att avstå från att ta emot nattvard. Bikten är alltid möjlig enligt överenskommelse med prästen.

 


Mässor i utposterna

HUSUM (EFS-kapellet) :
Tillsvidare kommer vi inte att fira mässa i Husum. Kyrkoherden kommer att kontakta er personligen ni som bor i Husums område.

HÄRNÖSAND (Ängekyrkan):
Se Mässtider
Se Undervisning

KRAMFORS (Gudmundrå församlingsgård):
Se Mässtider

MELLANSEL (Folkhögskolans kapell):
Tillsvidare kommer vi inte att fira mässa i Mellansel. Kyrkoherden kommer att ta kontakt med er personligen ni som bor i Mellansels område.

SOLLEFTEÅ (Församlingshemmet):
Se Mässtider
Se Undervisning

ÅNGE (Ånge kyrka)
Se Mässtider

ÖRNSKÖLDSVIK (Stora kyrkan):
Se Mässtider
Se Undervisning

MARIA IMMACULATAS KAPELLFÖRSAMLING I ÖSTERSUND
Mässfirandet i Östersund särskilt vardagsmässorna under de senaste månaderna, har minskat lite. Det berodde på prästsituationen i församlingen. Nu under hösten blir det bättre.
Läs gärna hemsidan för ytterligare information: www.maria-immaculata.se

Församlingens aktiviteter kommer vi att fortsätta som vanligt under höst terminen. Fader Conny Årlind kommer att bosätta sig i Östersund under hösten och vara den ansvarige prästen för Jämtlands län. Adressen kommer att bli det samma som tidigare. De övriga kontaktuppgifter kommer att bli ändrade nu och de skall meddelas snart av fader Conny. Söndagsmässa kommer att firas även i fortsättning i Metodistkyrkan, Magistratsg 3.

BRÄCKE
Liksom tidigare kommer vi fortsätta att fira mässa i Bräcke. Just nu är det planerat att fira mässa första och tredje lördagen i månaden i Elimkyrkan i Bräcke kl 17.00.

 Caritas S:t Olof
Caritas Sankt Olof har nu regelbundna mottagningstider i kyrkan på onsdagar kl 13.00 till 18.00. Nedre ingången till Nacksta kyrka är öppen. Det är dels för att underlätta för besökare som vill komma till kyrkan och be, dels för att underlätta för dem som vill träffa representanter för Caritas. Om Du vill bli medlem (50 kr/år) eller skänka en gåva till Caritas S:t Olof, använd plusgironummer 133 09 64-6.

HJÄLP OSS SPARA PENGAR FÖR PORTO!!!
Om Du sänder Din e-postadress till kontoret, så sänder vi Dig församlingsbreven i fortsättningen med e-post. Du kan också varje vecka få vårt veckoprogram i din e-postlåda utan att behöva leta på vår hemsida. Skriv ”jag vill ha församlingsbrevet via e-post” eller ”jag vill ha församlingsbrevet och veckoprogrammet via e-post”.
Var vänlig skriv Ditt namn tydligt så att vi vet vem vi inte skall sända brev till, tack!


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev påsk 2009
Församlingsbrev advent 2008
Församlingsbrev höst 2008
Församlingsbrev vår 2008
Församlingsbrev advent 2007
Församlingsbrev höst 2007
Församlingsbrev sommar 2007
Församlingsbrev vår 2007
Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början