Församlingsbrev


Hösten 2008

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

nu börjar Nacksta S:t Olof att kännas hemma, men ändå har vi många frågor kvar att lösa tillsammans. Det är en spännande och kreativ fas i församlingens liv just nu, inte sant?

Mitt i allt detta har vi tagit emot en staty av S:t Olof, skapad av konstnären Antero Koskitalo från Luleå. Vi tog emot och välsignade statyn vid S:t Olofs dag, vår församlings patronatshögtid, med bön att den helige Olof fortsätter att stödja oss med sina förböner. För att berätta hur statyn växte fram kommer konstnären och hälsar på oss fredagen den 3/10 efter kvällsmässan. Boka in den kvällen redan nu!

Glädjande nog måste vi utöka verksamheten även utanför Sundsvall genom att börja fira Mässan också i Husum och Mellansel. I Husum som är en viktig industriort kommer vi att vara i EFS-kapllet som ligger centralt och är ett smycke i samhällets bebyggelse. I Mellansel kommer vi att vara i kapellet (f d stall!) som tillhör folkhögskolan. Det betyder att de som bor i området runt Örnsköldsvik nu har chans till två Mässor i månaden, liksom de som bor i området kring Kramfors och Sollefteå.

Årets församlingsdag har temat Vad är en människa värd? – ett etiskt dilemma.
Vi får besök av Benedicta Lindberg från Respekt. Dagen firas på Eriksdalsgården på norra delen av Alnön den 6/9 med början kl 9.30. Dagen innehåller föredrag, samtal, lek, musik, fika och lunch och avslutas med Mässan som firas kl 15.00.
Lunchen är i form av knytkalas, så ta med något som du vill dela med andra!

Vi firar åter Mässan på söndagar kl 9 och 11 (utom på Jul-, Nyårs- och Påskdagen). Mässan kl 9 fortsätter att firas som en stilla Mässa och där förekommer aldrig rökelse, vilket kan vara bra att veta för den som är allergisk. Den tidiga Mässan kommer enligt önskemål att firas en större del av året, men lördagsmässan i Sundsvall upphör.

Under veckorna firas Mässan vanligen i Sundsvall tisdag, onsdag och fredag kl 18, torsdag kl 12.30 men kolla gärna på hemsidan eller annons i ST/SD i förväg.

Under hösten kommer f Conny att vara borta en del från församlingen för bl a kyrko-herdeutbildning och präststudiedagar. Veckoschemat blir därför litet skakigt. Kolla för säkerhets skull månadsbladet och annonser på hemsidan eller i ST/SD.

På expeditionen, Åkergränd 12, finns Ewa Österlund och det betyder att Du kan ringa expeditionen varje vardag kl 9.00 – 11.00. För besökare är det enklast att gå in från Midälvavägen, varifrån det finns en plattlagd gång fram till expeditionens dörr.

fader Conny Årlind

 

Program under hösten:

Kurs i katolsk tro
Under hösten fortsätter vi kursen i katolsk tro för vuxna; för katoliker som vill fördjupa sin tro och andra intresserade. Den äger rum efter Mässan följande tisdagar:
9/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 2/12 och 16/12. Nya deltagare välkomna! 

Grupper på spanska, franska och portugisiska
Systrarna leder grupper i Sundsvall på spanska respektive franska, en grupp i Härnösand på portugisiska och en grupp i Ånge på franska. För tider kontakta systrarna på 060-155344. 

Undervisning
I Härnösand , Sollefteå (nytt!) och Örnsköldsvik sker undervisning i anslutning till Mässorna (se under ”på andra orter under hösten”).
I Sundsvall sker undervisningen normalt på söndagar kl 9.45 den första och tredje söndagen i månaden: 21/9, 5/10, 19/10, 16/11, 30/11 (OBS!) och 14/12. Första helgen i november träffas vi för Mässa på lördagen den 1/11 kl 13.00, därefter fikar vi och åker sedan ut till kyrkogården.. (se under ”Allhelgonahelgen).

Konfirmationsgrupper
Konfirmationsundervisning i Sundsvall för en ny grupp sker följande fredagar under hösten kl 15.45-16.45: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 och 12/12.
För ungdomarna från Kramfors/Sollefteå och Örnsköldsvik sker konfirmationsunder-visning när det är undervisning för de mindre barnen (se schema under resp. ort)

Ungdomsgruppen MISUK (MittSveriges Unga Katoliker)
Vi sätter igång med ett möte i Nacksta S:t Olof fredagen den 19/9. Vi börjar med Mässan kl 18.00 och sedan blir det ett möte där också Valida från SUK är med och hjälper oss komma igång. Välkomna!

Hembesök och sjukbesök m m
Var inte rädd för att tala om ifall Du gärna vill att prästen eller systrarna skall komma på besök! Hembesök/sjukbesök utanför Sundsvallsområdet är enklast att lägga in på torsdag eftermiddag. I närområdet runt Sundsvall går detta bra vilken dag som helst.
För akut sjukbesök eller när någon ligger för döden, ring prästen eller systrarna, så försöker vi komma så fort som möjligt, oavsett dag.

Allhelgonahelgen
Vi firar i år Alla helgons dag på söndagen den 2/11 kl 9.00 och 11.00.
På fredagen 31/10 firar vi en Vigiliemässa för de döda kl 18.00.
På lördagen 1/11 kl 13.00 firar vi Mässan för de döda, fikar och sedan tar vi oss till kyrkogården och ber för de döda.
Den nya ateismen – har vetenskapen visat att Gud är en illusion?
Samtal mellan Christer Sturmark, ordförande i Human-etiska förbundet, och pater Ulf Jonsson, jesuitpräst från Uppsala, söndagen 23/11 kl 15.00 i Nacksta S:t Olof . Arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. Välkomna!

Ur Oremus:
Varför gör jag mig bekymmer? Det är inte min sak att tänka på mig.
Min sak är att tänka på Gud och Guds sak att tänka på mig.

Gud, skänk mig jämnmod att foga mig i det jag inte rår över,
mod att ändra på det som står i min makt att ändra på
och vishet att skilja det ena från det andra.


HUSUM (EFS-kapellet) :
Se Mässtider

HÄRNÖSAND (Ängekyrkan):
Se Mässtider
Se Undervisning

KRAMFORS (Gudmundrå församlingsgård):
Se Mässtider

MELLANSEL (Folkhögskolans kapell):
Se Mässtider

SOLLEFTEÅ (Församlingshemmet):
Se Mässtider
Se Undervisning

ÅNGE (Ånge kyrka)
Se Mässtider

ÖRNSKÖLDSVIK (Stora kyrkan):
Se Mässtider
Se Undervisning


Tillbedjan
Stilla tillbedjan inför Sakramentet sker de flesta fredagar med början kl 17.00 och fram till en stund före Mässan. Avslutas oftast med Sakramental välsignelse.

Rosenkransen
När Mässan firas på onsdagar, ber vi Rosenkransen kl 17.30 fr o m 3/9. (Om Mässan är inställd är också Rosenkransen inställd!

Bikt
Det är viktigt att vi tar emot Kommunionen väl förberedda. Den som medvetet har begått en allvarlig synd skall bikta sig så snart som möjligt. Detta är alltid möjligt i anslutning till Mässorna eller enligt överenskommelse. Säg bara till prästen!

Caritas S:t Olof
Caritas Sankt Olof återkommer med information i nästa församlingsbrev. Det finns bl a planer på att ha regelbundna mottagningstider i kyrkan, dels för att underlätta för besökare som vill komma till kyrkan och be, dels för att underlätta för dem som vill träffa representanter för Caritas. Om Du vill bli medlem (50 kr/år) eller skänka en gåva till Caritas S:t Olof, använd plusgironummer 133 09 64-6.

 


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev vår 2008
Församlingsbrev advent 2007
Församlingsbrev höst 2007
Församlingsbrev sommar 2007
Församlingsbrev vår 2007
Församlingsbrev advent 2006
Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början