Församlingsbrev


Hösten 2006

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Vilken fantastisk sommar vi har haft i år, åtminstone för dem av oss som gillar värme och sol. Nu går vi mot svalare tider, men bär med oss sommarens värme inuti…

Vår församling kan glädjas åt en fin och djup gemenskap med varandra och vår Herre, en gemenskap som förnyas och närs framför allt i Mässan, men också i våra böner för varandra och i allt annat som vi får göra tillsammans.

Det bärande i allt vi gör i församlingen är vår innersta längtan är att vi skall leva så nära Jesus Kristus att de som möter oss känner att de möter Gud genom oss. Vi vill lära oss att se Kristus i var och en av våra medmänniskor, särskilt i dem som behöver oss och vår hjälp. Låt oss be om S:t Olofs och Guds Moders förbön att vi kan förverkliga vår kallelse att vara ”ett brev från Kristus” (2 Kor 3:3) till världen.

Hösten inleds med den traditionsenliga församlingsdagen som i år äger rum i Nackstakyrkan, Sundsvall, lördagen den 2 september kl 10-16. Temat är: ”Att förmedla tron till nästa generation”. Föreläsare och predikant i Mässan är diakon Björn Håkonsson. Mässan firas kl 15. Ungdomsgruppen ordnar och säljer lunch.

I och med september månads ingång börjar vi det vanliga programmet med full aktivitet i Sundsvall och på de andra ställena där vi firar Mässan. Det betyder två Mässor på söndagsförmiddagen i Sundsvall, kl 9 och 11. Lördagskvällens Mässa firas i regel 3-4 gånger i månaden: den första, tredje, fjärde (och femte) lördagen. I anslutning till denna Mässa ber vi Rosenkransen från kl 17.30.

Mässan kl 9 fortsätter att firas som en stilla Mässa, dvs. utan sång. Vid denna Mässa förekommer aldrig rökelse, vilket kan vara bra att veta för den som är allergisk.

Under veckorna firas Mässan vanligen tisdag, onsdag och fredag kl 18, torsdag kl 12, men kolla gärna på hemsidan eller i ST/SD i förväg.

Expeditionen är stängd varje måndag, (ibland även tisdag). Tisdag och onsdag är det expeditionstid kl 9–12, torsdag och fredag kl 9-11. Utanför expeditionstid är det säkrast att nå prästerna eller systrarna på respektive hemtelefon eller mobil.

Under hösten är f Conny borta från församlingen tre veckor, v 38 för kurs, v 39-40 för semester. Under denna tid kan f George nås via telefon som vanligt för samtal.

Höstens program
Mässor i utposterna
Församlingsdag
Val tillkyrkoråd och församlingsråd
Undervisning
Caritas Sankt Olof

Till sist ber jag att få dela med mig av en bön ur tidegärden:

Min mun, min ande och mitt liv må alltid prisa dig, min Herre,
ty allt vad jag är, är Din gåva till mig;
må allt vad jag gör vara min gåva till Dig
i Jesus Kristus, vår Herre.

Nu ber jag att få önska Dig, käre mottagare av detta brev, en välsignad höst. Hösten inbjuder till eftertanke och läsning, men också till insamlande av trädgårdens, åkrarnas och skogens frukter, liksom till jakt. Glöm då inte att samla ihop också Dig själv, och att jaga Ditt sanna jag, Guds avbild, skapad av kärlek för att återspegla Hans väsen som är kärlek.

Hälsningar fader Conny Årlind

Detta församlingsbrev har gått ut endast till de församlingsmedlemmar som bor i Västernorrlands län samt några som bor nära länsgränsen.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början