Församlingsbrev


Advent 2006

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Tiden går fortare än som man tror. På skämt brukar jag säga tiden går inte utan den flyger. Fem år i Sankt Olofs katolska församling som dess t f kyrkoherde har gått väldigt mycket fortare för mig än jag trodde.

Jag är tacksam till Gud för denna tid som jag fick att vara med och verka i denna församling som efterträdare till den store kyrkoherden Henrik Grauel. Det var Henrik som var den förste kyrkoherden för Sundsvalls katolska församling efter reformationen. Från hans tid som kyrkoherde har församlingen vuxit till en hel del idag. Från ett kapell i det befintliga församlingshemmet på femtiotalet till en ny kyrka under nittiotalet, och nu räcker det inte alls med den befintliga kyrkan i Sundsvall! Det är inte situationen bara i Sundsvall utan också på andra orter har antalet medlemmar ökat. Östersund är sedan december 2005 en kapellförsamling med ca 40 gudstjänstbesökare på söndagar.

Bilden i Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Bräcke och Ånge är inte heller annorlunda.

Nu när jag slutar att tjänstgöra som t f kyrkoherde i församlingen efter fem år vill jag uttrycka mitt hjärtliga tack till er alla, medlemmar och vänner. Särskilt tack till medarbetarna i församlingen, både anställda och volontärer. Jag har fått lära mig en hel del under den tid jag har varit i Sundsvall. Det var tufft för mig att jobba som kyrkoherde i församlingen strax efter att ha bott ett år i Sverige. Jag skall inte glömma den hjälp och uppmuntran som jag fått från Er.

Jag hälsar fader Conny Årlind välkommen som ny kyrkoherde i församlingen från årskiftet. Guds rika välsignelser önskar jag honom i hans nya tjänst som kyrkoherde.

Jag vill hälsa Er alla tillsammans med fader Conny en välsignad advent, riktigt glad och fridfull jul och ett gott nytt år!!!!

Val till kyrkoråd och församlingsråd
Jultidens program
Mässor i utposterna
Undervisning
Caritas Sankt Olof


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev höst 2006
Församlingsbrev sommar 2006
Församlingsbrev påsk 2006
Församlingsbrev advent 2005
Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början