Församlingsbrev


Advent 2005

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Vi kommer snart att fira inkarnationen: Födelsen av Gud i mänsklig gestalt, som blir en ibland oss. Enligt hinduismens heliga skrifter blev Gud inkarnerad 10 gånger. Enligt "Bhagavad Gita" (hinduismens heliga bok) är meningen med dessa upprepade inkarnationer att "förnya tron, bringa rättvisa, kärlek och helighet till världen så ofta som dessa levnadsregler visar en tendens att avtaga." Enligt kyrkans lära är det verkliga syftet med Guds inkarnation vår egen eviga frälsning: "Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv" (Joh. 3:16).

Änglarna sade till herdarna att glädja sig eftersom frälsaren hade kommit: Lk.2:10-11:" Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren." Därför glädjer vi oss idag i vetskap om att vi har en Frälsare som kan befria oss från syndens last. Vi har Frälsaren som frigör oss från orena tankar, önskningar och gärningar. Vi har Frälsaren som helar oss från fysiska och mentala åkommor och avhåller oss från hat, fiendskap, avundsjuka och bitterhet.

Historien lär oss om ett antal falska förkunnare och pseudofrälsare, som har vilselett generationer av människor över hela världen. Grekiska filosofer hävdar att utbildning och kunskap kan befria mänskligheten. Senare får vi lära av rationalister att endast mänskligt förnuft kunde motstå det onda. Revolutionära rörelser har lovat alla människor en drömvärld i ett paradis på jorden. Idag menar många, att vetenskap kan vara räddningen från allt det onda i världen, andra börjar dricka alkohol, använda droger eller andra typer av förlustelser för att fly bort från sina problem. Under vår tid har man kunnat märka att ett okontrollerat sexliv är upphovet till en frigörelse som inte är äkta, tillsammans med förekomsten av österländsk mysticism och psykoanalyser. Trots detta utbud av varierande botemedel, förblir ändå den sanna hjälpen Jesus, vår gudomliga frälsare, och endast han kan ge oss evig frid och glädje och den riktiga befrielse från det onda.

fader George Koorumullumpurayidam


Maria Immaculatas kapellförsamling, Östersund
Välkommen till fader Conny i församlingen
Gudstjänster under jul och nyår
Torsdagsträffar
Mässor i utposterna
Undervisning
Sundsvalls Unga Katoliker
Caritas Sankt Olof


OBS: Ni som vill ha församlingsbrevet via e-post meddelar det till församlingens expedition.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev sommar 2005
Församlingsbrev påsk 2005
Församlingsbrev höst 2004
Församlingsbrev påsk 2004
Församlingsbrev advent 2003
Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början