Församlingsbrev


Advent 2003

Kära församlingsmedlemmar och vänner,
Nu är det mörkt och kallt i Sverige och i Norden, men alla är glada för att julen närmar sig. Barn och vuxna väntar på jultomten och jul-klapparna. Men har man förstått vad jul betyder på rätt sätt? Det finns säkert en del bland oss, som inte vet vad det innebär att fira jul. Det finns belysning överallt, adventskonserter, julbord, julkrubbor med mera…. Men låt oss komma ihåg den välkände engelske poeten Alexander Popes ord: ”Vad tjänar det till att Jesus föds i tusentals krubbor runtom i världen om han inte får födas i vårt eget hjärta ?” Låt oss förbereda oss så att Jesus kommer att födas inom våra hjärtan och vi får en riktig jul med Jesu födelse och sprida den glädjen vidare åt alla.

Femtio års jubileum
Vår församling är snart på väg att fira femtio års jubileum. Den 1 oktober 2003 firade vi inledningsmässa här i Sundsvall i det kapell som hade varit församlingskyrka för ungefär fyrtio år. Stiftets generalvikarie Stjepan Biletic var huvudcelebrant. Den 3 oktober 2004 kommer vi att ha högtidligt jubileumsfirande. Församlingsrådet har utsett en Jubileumskommitté bestående av Maureen Sundin, Gunilla Månsson, Monika Forsslund, Kjell Wiklund, Marianna Johnsson, Erika Forsslund samt kyrkoherden. Preliminärt planerat program för jubileumsåret är en minnesskrift, som kan komma ut vid Jubileumsdagen den 3 oktober 2004, minnesafton preliminärt den 23 april 2004, med mera. Detaljerade jubileumsplaner kommer senare. Se även församlingens hemsidan.

En Dröm
Många av våra medlemmar har börjat att drömma om en större kyrka och nya församlingslokaler i Sundsvall på grund av att församlingen och dess verksamhet växer, så att vi behöver mer utrymme för verksamheten både i kyrkan och i församlingshuset. Biskopen är medveten om situationen här i Sundsvall. Det är fortfarande en dröm för oss i Sundsvall men den kan aktualiseras om vi kan göra något konkret. Hur kan vi göra något konkret?

Kyrkorådet har utsett en byggnadskommitté som består av, Jerzy Kirrander, Stanislav Kuma, Anders Forsslund samt kyrkoherden. Kommittén har haft flera sammanträden och hämtat in förslag till ritningar från två arkitekter. Nu arbetar gruppen med ett förslag och har skickat detta till biskopsämbetet i Stockholm. För att aktualisera drömmen måste vi i församlingen stödja bygget. Använd bifogade postgiroinbetalningskort att skicka ditt bidrag till bygget. Kom ihåg att ange på blanketten För Kyrkobygget i Sundsvall . Tack alla ni som redan har bidragit till detta ändamål och alla är välkomna att fortsätta att stödja bygget.

Församlingens hemsida
Vid församlingens 50-års jubileumsinledningsmässa den 1 oktober 2003 invigde Msgr. Stjepan Biletic församlingens nya hemsida. Tack till Erika Forsslund för hennes insatser att göra en fin hemsida för församlingen. Den nya hemsidan har följande adress: www.katolskakyrkan.se/sanktolof.

Ni är välkomna att ge ert intryck av hemsidan genom att skriva till webbredaktör sanktolofs@passagen.se.

Till sidans början

Maria från Lourdes
Församlingen har som en gåva fått statyer av Maria och Bernadette från Lourdes. Tack till Moder Teresas systrar i Växjö. Låt oss tänka på dem i våra böner så att de får kraft att fortsätta sin verksamhet.

Undervisning
Sundsvall Undervisning äger rum första lördagen i månaden på eftermiddagen kl.13.30 och avslutas med familjemässa vid kl.15.30, och tredje söndagen i månaden då vi börjar kl. 9.45 och avslutar med högmässa kl.11:00.
För övrig information - ring till expeditionen.
Härnösand (Ängekyrkan) Undervisning första söndagen i månaden före mässan: 4/1, 1/2, 7/3
Östersund (Odensala kyrka) Undervisning för barn och konfirmander kl. 14.00 tredje lördagen i månaden före mässan. 17/1, 21/2, 20/3

Första Kommunion
Barnen som ska gå till Första Kommunion kommer att förberedas under vårterminen. Ni som är intresserade och önskar att era barn skall ta emot Första Kommunion nästa år, var god och anmäl detta till kyrkoherden eller till Barbara Barth-Bohlin. Första Kommunionen blir till sommaren år 2004.

Konfirmandundervisning
För konfirmanderna finns en tvåårig utbildning som har börjat i höstas. Alla intresserade är välkomna till kursen som fortsätter under vårterminen. Ni föräldrar, ta gärna upp samtal om Konfirmation med era barn.

Program för Advent, Jul och Nyår
Obs! Tillfälle till bikt under adventstiden: varje söndag före mässan, eller efter överenskommelse med kyrkoherden.

Mässor i utposterna

Till sidans början

Reträtt under fastetiden 2004
En reträtt kommer att äga rum i Sundsvall den 27 och 28 mars. Reträttledare: Pater Ulf Johansson (Jesuitpräst från Uppsala).

Caritas S:t Olof
Vi från Caritas S:t Olofs styrelse vill tacka er alla som har stött vårt arbete under det gångna året. Genom ert stöd bidrog ni med att livet blev lite ljusare för några människor. Vi hoppas att ni fortsätter med engagemanget.

Tänk på att ni kan förnya ert medlemskap: 50kr per år, pg: 133 09 64 - 6.
En VÄLSIGNAD ADVENT som leder till en NÅDERIK JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar vi från Caritas S:t Olofs styrelse.

Till salu!!!!!!
Församlingen äger en lägenhet i närheten av kyrkan. Kyrkorådet har beslutat att sälja den. Ni som är intresserad att köpa den kan kontakta församlingens expedition så snart som möjligt. Den är bara tio år gammal har två rum och kök på totalt 65m2 .

Kontakt:

Adress: Nybrogatan 37, 852 36 Sundsvall.
Tfn: 060-617110, Fax: 060-173663.
Hemsida: www.katolskakyrkan.se/sanktolof
E-post: sundsvall@katolskakyrkan.se Postgiro: 105413-9
Fader George
Mobil tfn: 073-0244299, e-post: georgekmp@tiscali.se
Caritas tfn: 060-173663
Sankt Josefsystrar
Adress: Riddargatan 15 A, 85645 Sundsvall, tfn: 060-155344
Katolska Kyrkans hemsida: www.katolskakyrkan.se

*******************************************************
God Jul !!!!!!!!!!!!
Ja vill tacka er alla för era insatser i församlingens liv både i Sundsvall och i utposterna. Jag vill önska er alla en Välsignad Advent, en riktigt Glad och Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År.

Fader George Koorumullumpurayidam.
*******************************************************

Tidigare församlingsbrev
Församlingsbrev sommar 2003

Till sidans början